Kabam, Inc.

Riktlinjer

Sekretesspolicy

Inledning

Kabam, Inc. ("Kabam", "vi" eller "oss") respekterar dina rättigheter och våra skyldigheter när det gäller din integritet och dina personuppgifter, och vi ger dig denna sekretesspolicy ("policy" eller "sekretesspolicy") för att hjälpa dig förstå hur vi samlar in, använder, delar, lagrar och lämnar ut information som vi får från eller om dig när du använder: 1) en webbplats vi bedriver eller som drivs på våra vägnar och på vilken denna policy finns, däribland alla webbplatser som finns i kabam.coms URL eller andra Kabam webbplatser ("webbplatser") och/eller; 2) tjänsterna vi erbjuder och som är tillgängliga på eller via webbplatser eller andra plattformar såsom genom olika skrivbords- och mobila webbläsare, lokalt installerade mobila trådlösa webbprogram, tredje parts plattformar som omfattar sociala nätverk och andra webbplatser (sammantaget "tredjeparts plattformar"), och olika API-tjänster och andra tjänster som vi kan erbjuda då och då, däribland massiv multiplayer utan begränsning, sociala spel, online- och/eller andra spel och program (applikationer inkluderar mobilapplikationer som länkar till denna Sekretesspolicy), webbmötesplatser och bloggar (som gemensamt kallas "tjänster"). Denna policy gäller för din användning av webbplatserna eller tjänsterna, inklusive de som är tillgängliga på tredjeparts plattformar. Som termen "använda" används här nedan betyder den att använda, ta fram, spela, installera, logga in, ansluta med, ladda ner, besöka eller bläddra bland våra webbplatser och tjänster.

DETTA ÄR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG OCH KABAM OCH GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA SAMTYCKER DU TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL. Du bör granska denna policy tillsammans med våra användarvillkor som finns här: https://www.kabam.com/corporate/terms-of-service, och alla andra avtal som tillhandahålls av oss som reglerar din användning av webbplatserna och tjänsterna. Du bör inte använda webbplatserna eller tjänsterna om du inte samtycker till denna policy, våra användarvillkor och andra avtal som reglerar din användning av webbplatserna eller tjänsterna. Villkor som inte annars definieras här nedan skall ha samma innebörd som alla definitioner som framlagts i användarvillkoren.

Du har kontaktat Kabam, Inc., ett företag registrerat i Delaware i USA.

Innehållsförteckning

Omfattning av denna policy och de innefattade platserna

Denna policy är tillämplig över hela världen och gäller för alla våra webbplatser och tjänster där vi tillhandahåller en länk till denna policy, vilken omfattar tjänster som är tillgängliga på tredjeparts plattformar, om inte annat anges eller vi tillhandahållar en länk till en annan policy. Alla webbplatser och tjänster som omfattas av denna policy kommer att innehålla en tydlig länk till denna policy på eller i närheten av hemsidan för webbplatsen (eller via ett popup-fönster på alla mobila och/eller andra nätanslutna enheter ("trådlösa enheter") där så är möjligt.

Denna policy gäller endast för information som vi samlar in på nätet med hjälp av webbplatser eller tjänster. Den gäller inte för information som vi eventuellt kan samla in på annat sätt.

Webbplatserna och/eller tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser som ägs eller drivs av tredje part (räknas i våra användningsvillkor som "länkade platser"). När du klickar på en länk för en länkad webbplats och/eller besöker webbplatsen för en länkad webbplats, bör du vara medveten om att du lämnar en Kabam-webbplats, och denna policy gäller inte på sådana länkade webbplatser. Dessutom, om du använder våra tjänster på eller via en tredjeparts plattform, inklusive via alla trådlösa enheter, kommer din integritet också att lyda under sekretessavtalet och användarvillkoren för tredjepart-plattformen. Vi kontrollerar inte och är inte ansvariga för användarvillkoren, sekretesspolicy och/eller praxis för några som helst länkade webbplatser eller tredjeparts plattform som du eventuellt kan använda för att nå webbplatser och/eller tjänster, och du bör noga granska policy och avtal på dessa länkade webbplatser och/eller tredjeparts plattformar.

Vår policy rörande barn

Webbplatserna och tjänsterna är inte avsedda för barn under 13 års ålder och vi samlar inte medvetet in någon personlig information från sådana barn. Barn under 13 års ålder bör inte använda eller försöka använda våra webbplatser eller tjänster, och om du är under 13, vänligen försök inte använda vår webbplats eller tjänster eller skicka någon information om dig själv till Kabam.

I händelse av att vi får reda på att vi oavsiktligt har samlat in personuppgifter från barn under 13 år, kommer vi vidta rimliga åtgärder för att radera sådan information från våra register. Föräldrar som tror att Kabam kan ha någon information från eller om ett barn under 13, kan lämna in en förfrågan privacypolicy@kabam.com och begära att uppgifterna tas bort.

Vilken typ av information vi kan samla in

Kabam kan samla in annan information från eller om dig beroende på det sätt som du använder webbplatserna eller tjänsterna. Följande exempel lämnas för att hjälpa dig att bättre förstå den information vi kan samla in genom din användning av och/eller interaktion med webbplatserna och/eller tjänsterna:

 1. Information som erhållits genom ditt konto på tredjeparts plattform

  När du använder eller ansluter till en Kabam webbplats eller tjänst på eller via en tredje parts plattform, såsom Facebook eller andra sociala nätverksplatser (inklusive användning av ett konto på tredjeparts plattform för att logga in på en Kabam webbplats eller tjänst), tillåter du oss att få tillgång till och/eller samla in viss information från ditt profilkonto på tredjeparts plattform (till exempel ditt Facebook-konto) i enlighet med vad som är tillåtet i villkoren i avtalet och dina sekretessinställningar på tredjepart-plattformen. Den information som du tillåter oss att få tillgång till och samla in varierar beroende på Kabam-tjänsten du använder samt på villkoren för tredjepart-plattform och din sekretessinställning därpå. Kabam kan, som illustrerande exempel, ta fram och/eller samla in något eller allt av följande information från ditt konto på tredjeparts plattform när du använder eller ansluter till en Kabam webbplats eller tjänst på eller via en tredjeparts plattform:

  • ditt fullständiga namn i enlighet med tredjepart-plattformen
  • din profilbild eller dess URL-adress
  • ditt användar-ID:s nummer som är kopplat till offentligt tillgänglig information, t.ex. namn och profilfoto
  • användar-ID-nummer för dina vänner som är också anslutna till vårt/våra spel
  • inloggningsmejlet som du lämnade till tredjepart-plattformen när du registrerade
  • din fysiska plats och platsen för dina åtkomstenheter, inklusive alla trådlösa enheter
  • ditt kön
  • din födelsedag
  • grupper som du har anslutit dig till på tredjepart-plattformen
  • dina inlägg och inläggen från dina vänner

  (sammanlagt "tredjeparts plattformsinformation")

  Genom att använda en Kabam-tjänst på eller via en tredjeparts plattform berättigar du Kabam till att samla in, lagra och använda din tredjeparts plattformsinformation i enlighet med denna sekretesspolicy och efter vad som tillåts av tredjeparts plattformen och dina sekretessinställningar på tredjeparts plattformen. Du kan välja att inte tillåta tredjeparts plattformen att förse oss med viss information om dig, men du kanske inte kan använda vissa funktioner på våra webbplatser eller tjänster.

  När du använder en Kabam-tjänst (antingen via en tredjeparts plattform eller direkt på en Kabam webbplats) kan vi eventuellt tilldela dig ett unikt identifieringsnummer ("ID-nummer") som inte visas offentligt för andra Kabam-användare. Dessutom kan du få välja ett användarnamn och/eller namn på en spelkaratär (sammantaget "användarnamn"). Observera att ditt användarnamn kommer att kunna visas offentligt för andra som har åtkomst till webbplatserna och/eller tjänsterna, och kan i vissa fall vara synliga för andra utanför Kabam genom internetsökningar och/eller indexering. Vi rekommenderar att du inte använder ditt riktiga namn eller annan information som kan användas för att personligen identifiera dig genom användarnamnet då denna information kan användas för att göra oönskad kontakt med dig av tredje part. Vi ansvarar inte för ditt användarnamn och/eller det sätt på vilket detta kan användas av tredje part.

 2. Information som mottagits via din trådlösa enhet: Push-meddelanden

  Om du använder en Kabam-tjänst på eller via en trådlös enhet kan vi, i enlighet med villkoren i alla tillämpliga avtal med bäraren för trådlös enhet (och enligt dina sekretessinställningar), samla in viss information såsom din unika enhetsidentifierare (ett nummer som automatiskt tilldelas din mobil eller trådlösa enhet), enhetstyp, operativsystem och information du väljer att lämna eller dela, såsom användarnamn och e-postadress (sammantaget "mobilinformation").

  Vi kan skicka push-meddelanden till din mobilenhet för att lämna speluppdateringar och annan relevant information. Du kan hantera push-meddelanden från sidan "alternativ" eller "inställningar" i mobilapplikationen. Du har också möjlighet att kunna hantera dem från din enhets inställningssida för mobilapplikationen.

  Vi ber dig inte om och inte heller lagrar eller spårar någon exakt platsbaserad information från din mobila enhet under tiden du hämtar eller använder våra mobilappar.

 3. Information du ger oss direkt

  När du använder någon av webbplatserna eller tjänsterna (inklusive via en tredje parts plattform) kommer vi samla in all information som du tillhandahåller oss direkt såsom följande:

  Registreringsinformation: För att kunna använda vissa funktioner på webbplatserna eller tjänsterna kan du behöva registrera ett konto, och i så fall vi kommer att samla in och lagra all registreringsinformation som du delar med oss såsom – utan begränsning – ditt födelsedatum, din ålder, e-postadress, ditt lösenord och annan information som hjälper oss att bekräfta din tillgång till ditt konto och förstå mer om vem du är ("registreringsinformation").

  Profilinformation: För vissa av Kabams webbplatser eller tjänster kan du också ha möjlighet att lämna ytterligare information om dig själv för att skapa en användarprofil ("profil") som kommer att kunna visas för andra. Vi kommer att samla in den information som du delar med oss i skapandet av din profil såsom ditt för- och efternamn, användarnamn, födelsedatum och kön. Du bör utöva omsorg och försiktighet när du skapar din profil då din profil, som omfattar din profilinformation, kommer att kunna visas för andra och kan i vissa fall indexeras av sökmotorer och visas utanför Kabams webbplatser och/eller tjänster. Din profil och/eller profilinformation kan komma att användas av tredje part för att kontakta dig på oönskade sätt och Kabam är inte ansvarig för informationen som du lämnar i din profil och/eller det sätt på vilket det används av andra.

  Offentliga inlägg/delat innehåll: Vissa av Kabams webbplatser eller tjänster kan tillåta dig att interagera med andra användare och/eller göra inlägg, dela, kommunicera med eller på annat sätt överföra innehåll offentligt, till exempel genom att delta i spelarforum, anslagstavlor, nyhetskällor, statusuppdateringar, lägga ut offentliga kommentarer på användares profiler, skicka meddelanden eller inbjudningar till andra användare, chatta med andra användare, och lägga ut foto och/eller lägga ut kommentarer på en logg (sammantaget "delat innehåll" eller "offentliga inlägg"). Vi kan samla in och lagra arkiv för sådana offentliga inlägg på Kabams servrar, och alla offentliga inlägg lyder under denna sekretesspolicy och kan användas eller lämnas ut i enlighet med villkoren i denna policy och användningsvillkoren, vilket omfattar men är inte begränsat till att skydda säkerheten och välbefinnandet för allmänheten, minderåriga, Kabam-användare, våra anställda och våra webbplatser eller tjänster.

  Tänk på att dina offentliga inlägg kommer att vara synliga för alla som har tillträde till webbplatserna eller tjänsterna, och kan i vissa fall visas utanför Kabam då sådana offentliga inlägg i vissa fall kan visas i internetsökningar eller indexeras av sökmotorer. Med hjälp av vissa verktyg kan det vara möjligt för dig eller tredje part att kopiera, klippa ut och/eller lägga ut dina offentliga inlägg eller annan information på olika platser (inklusive på webbplatser som inte ägs/drivs av Kabam). Detta kan leda till utlämnande av privat information på tredjeparts webbplatser – som Kabam inte ansvarar för – och kan i vissa fall belägga dig med ansvar för information som du lagt ut eller handlar om dig. Därför bör du vara försiktig i alla offentliga inlägg, och vi rekommenderar att du inte lämnar personlig information som kan användas för att identifiera och/eller kontakta dig i ett offentlig inlägg. För att begära borttagning av din personliga information från våra offentliga forum, kontakta oss på privacypolicy@kabam.com. I vissa fall kan vi kanske inte kan ta bort din personlig information, och i så fall kommer vi att ge dig besked om vi inte kan göra det och varför.

  På vissa av Kabams webbplatser och tjänster kan ditt användarnamn liksom din profilinformation visas tillsammans med dina offentliga inlägg. Således kan de med åtkomst till denna information kanske identifiera dig med hjälp av andra tillgängliga källor till information, t.ex. ditt relaterade konto på tredje parts plattform eller information på andra webbplatser.

  Betalningsinformation: Om du köper några produkter eller tjänster via våra webbplatser eller tjänster, såsom virtuell valuta för spel eller varor, kan vi samla in viss information om ditt köp (till exempel ditt namn, postnummer, inköp) som krävs för att behandla din order, och du kommer att ombes att lämna vissa betalnings- och faktureringsuppgifter direkt till våra partners för hantering av betalning, såsom men inte begränsat till ditt namn, kreditkortsuppgifter, faktureringsadress och postnummer. Vi tar inte direkt fram, inte heller lagrar eller samlar in din kreditkortsinformation, och vi kommer inte använda din betalningsinformation som vi samlar in förutom som behövs för att utföra ditt köp och/eller kommunicera med dig angående din transaktion.

  Väns kontaktinformation: Om du vill använda vår tjänst för att berätta för en vän om webbsidorna eller tjänsterna via e-post eller sms, frågar vi efter din väns namn, e-postadress, telefonnummer och annan information (som vi kommer att samla in och lagra), och vi kommer att automatiskt skicka din vän ett e-postmeddelande och en påminnelse, med inbjudan om att använda våra webbplatser eller tjänster. Kabam kan använda och lagra sådan information för flera syften, däribland att skicka e-post till din vän och spåra framgången för vårt partnerskapsprogram. Din vän kan avbryta prenumerationen på sådana meddelanden genom att använda länken "avregistrera" längst ned i meddelandet. Om din vän skulle vilja be oss att inte längre använda eller lagra denna information kan han/hon kontakta oss på privacypolicy@kabam.com

  Vi kan även komma att erbjuda dig möjligheten att importera eller ladda upp dina adressbokskontakter eller mata in kontaktens e-postadresser (sammantaget, "kontaktinformation") så att vi kan bjuda in dina kontakter att använda våra webbplatser och tjänster och/eller så att du kan hitta och interagera med dem på våra webbplatser och/eller tjänster. Om du förser oss med din kontaktinformation kommer vi att lagra den, såvida du inte ger anvisningar om annat genom att lämna in en begäran privacypolicy@kabam.com och vi kommer att använda denna information för att hjälpa dig och dina kontakter att ansluta på våra webbplatser och tjänster. All kontaktinformation som du lämnar kommer att omfattas och regleras av denna sekretesspolicy.

  Meddelanden, supportärenden, potentiellt missbruk: Om du kontaktar oss för att få hjälp eller att rapportera ett problem, bekymmer, potentiellt missbruk eller andra problem när det gäller webbplatserna, tjänsterna eller en användare, kan vi komma att samla in och lagra din kontaktinformation, ditt meddelande och/eller annan information om dig, inklusive men inte begränsat till namn, e-postadress, användarnamnet, ID-nummer, plats, spel eller aktivitet, och vi förbehåller oss rätten att bedriva ytterligare forskning och skaffa ytterligare information efter behov. Vi kommer använda informationen för att svara dig, utforska ditt ärende/meddelande, och i enlighet med bestämmelserna i denna policy.

  Utlottning, erbjudanden och undersökningar: Då och då kan be vi dig fylla i en undersökning, delta i vårt lojalitetsprogram och/eller erbjuda dig möjlighet att ta del av erbjudanden (enligt definitionen i användarvillkoren https://www.kabam.com/corporate/terms-of-service) på våra webbplatser, genom tjänsterna eller via en tredjeparts plattform. Om du väljer att ta del av erbjudanden kommer vi att samla in och lagra den information du lämnar i samband med ditt deltagande i erbjudanden, till exempel ditt namn, ID-nummer, e-postadress, födelsedatum, telefonnummer och all annan information som du ger, och vi kommer att använda och/eller röja denna information i enlighet med denna sekretesspolicy om inget annat anges, t.ex. i de officiella reglerna (eller andra riktlinjer) för erbjudandena eller som anges i en annan sekretesspolicy som kan reglera erbjudandena. Alla våra erbjudanden är avsedda för personer som är i myndig ålder i deras respektive stat, provins eller land om inte annat uttryckligen anges. I samtliga fall där så krävs kommer erbjudanden att ha officiella regler eller riktlinjer som anger huvuddragen i vilken information som samlas in, alternativt kommer användare att dirigeras till den senaste versionen av denna policy. I vissa fall kommer den insamlade informationen att användas endast för att administrera erbjudandet, i andra fall används den insamlade informationen för Kabams eller sponsorns marknadsföringsmål. Informationen kan användas till att kontakta dig för vinstmeddelande, bekräftelse om leverans av pris eller andra avsikter som har att göra med detta och/eller i enlighet med denna policy. Ditt deltagande i erbjudanden kan också leda till att du läggs till våra mejllistor, liksom till de för våra kampanjpartners som är associerade med tävlingen eller lotterierna. Mottagande av ett pris kan komma att be dig (såvida inte förbjudet enligt lag) att tillåta oss att lägga ut offentligt något av din information på vår webbplats, såsom på en sida för vinnare, om du skulle vinna en tävling eller ett lotteri. I vissa fall kan en tredjeparts annonsör eller sponsor sköta eller leda en kampanj på eller via vår webbplats eller tjänst, och samla in dina uppgifter. I de fall där vi inte är sponsor eller den som sköter erbjudandena har vi ingen kontroll över informationen som samlas in och du bör granska de officiella reglerna, liksom annonsörens eller sponsorns sekretesspolicy som gäller för kampanjen innan du deltar.

 4. Teknisk information & användningsinformation vi samlar in med automatiserade hjälpmedel

  När du besöker webbplatserna eller tjänsterna, inklusive spelar något av våra spel, registrerar automatiskt våra servrar, och vi samlar automatiskt in, viss information med automatiserade hjälpmedel. Denna information kan omfatta utan begränsning: (a) teknisk information om din dator eller trådlösa enhet, t.ex. din IP-adress, operativsystemstyp, enhets-ID, webbläsare, domän och annan systeminformation såsom ytterligare förklaras i denna policy; och (b) användningsstatistik om din interaktion med webbplatserna eller tjänsterna, vilket omfattar spel som tagits fram, spelpoäng, besökta sidor, användning av webbplatsen och virtuell valuta enligt definitionen i användarvillkoren (https://www.kabam.com/corporate/terms-of-service), information om ditt spelande och samverkan med andra användare, delar av webbplatserna eller tjänsterna som använts/besökts och annan information om din användning av webbplatserna och tjänsterna.

  Denna tekniska information och användningsdata, av vilka några kan kopplas till ditt ID-nummer, samlas in genom användning av serverloggfiler och spårningstekniker, däribland: (i) cookies, som är små filer som webbplatser skickar till din dator eller trådlösa enhet för att identifiera din webbläsare eller mobilenhet eller lagra information i din webbläsarinställning; och (ii) webbsignaler, som är små filer som tillåter oss att mäta vad besökare gör på webbplatserna eller tjänsterna. För mer detaljerad information om hur vi använder cookies och annan teknik, läs igenom den extra informationen i denna policy under avsnittet med titeln "Vår användning av cookies och automatisk informationsinsamling".

  Våra servrar registrerar inte eller känner inte igen användarens namn eller e-postadresser, såvida inte användaren registrerar sig för ett konto eller lämnar sådan information till oss på annat sätt, t.ex. via en transaktion eller överföring (såsom dessa termer definieras i våra användarvillkor). Den tekniska information som vi får samlas in, används och lagras som avidentifierad, sammanlagd information ("sammanlagd information") som kan användas och delas för ett antal syften, däribland att förbättra kvaliteten på våra webbplatser och tjänster; utvärdera effektiviteten och populariteten för vissa webbplatser och tjänster; spåra användarens aktivitet och spelvanor; analysera allmänna demografiska trender; kontrollera överensstämmelse med våra produktlicensavtal; och förbättra användarupplevelsen; och enligt ytterligare fastställande i denna policy. Vi kan komma att använda och dela teknisk information (definieras nedan) eller sammanlagd information med tredje part för att visa allmän demografisk information och information om preferenser bland Kabam-användare. Vår insamling, användning och utlämnande av anonym och/eller sammanlagd information lyder inte under någon av begränsningarna i denna sekretesspolicy.

Vår användning av cookies, webb-beacons och automatisk informationsinsamling

Precis som många webbplatser använder Kabam (och/eller tjänsteleverantörer som agerar på våra vägnar, såsom Google Analytics och/eller våra tredje parts annonsörer) serverloggfiler och automatiserade datainsamlingsverktyg, exempelvis cookies, tags, scripts och webbsignaler (sammantaget, "datainsamlingsverktyg") när du får tillgång till eller besöker våra webbplatser och tjänster. Vi binder den information som samlats in med dessa hjälpmedel till våra kunders personligt identifierbara uppgifter. Dessa datainsamlingsverktyg spårar och samlar automatiskt in viss teknisk information som webbläsaren skickar till våra platser t.ex. dina IP-adresser, webbläsartyper, webbläsarspråk, refererande sidor och utgångssidor, webbadresser, plattformstyp, antal klick, domännamn, landningssidor, klickströmsdata, visade sidor och ordningen på dessa sidor, mängden tid som lagts på särskilda sidor, spelinformation och datum och tid för aktivitet på våra webbplatser eller tjänster och annan liknande information (sammantaget "teknikinformation"). I vissa fall kommer vi att förknippa denna teknikinformation med ditt ID-nummer för vårt interna bruk. Genom att använda våra webbplatser och/eller tjänster samtycker du till vår användning av cookies, webbsignaler och datainsamlingsverktyg.

Vi använder cookies för en mängd olika saker, bland annat att: (i) analysera användningen av våra webbplatser och tjänster; (ii) tillhandahålla en mer personlig erfarenhet; (iii) hantera reklam; (iv) göra det möjligt för dig att enklare logga in på våra webbplatser och tjänster; (iv) göra ditt besök på våra webbplatser och/eller din användning av våra tjänster effektivare och mer värdefull genom att ge dig en anpassad upplevelse och känna igen dig när du kommer tillbaka.

Vi kan också komma att använda webb-beacons eller annan teknik för olika anledningar, såsom: (i) göra det möjligt för oss att veta om en viss sida besöktes eller om ett e-postmeddelande öppnades; (ii) spåra pixlar, vilket gör det möjligt för oss att annonsera mer effektivt genom att undanta våra nuvarande användare från vissa säljfrämjande meddelanden eller identifiera källan för en ny installation;

Du kan ställa in din webbläsare att varna dig om försök att placera cookies i din dator, begränsa vilken typ av cookies du tillåter eller avböja cookies helt och hållet; dock kan du kanske inte använda vissa eller alla funktioner på webbplatserna och/eller tjänsterna om du avböjer/inaktiverar cookies.

Observera att utomstående parter/leverantörer, t.ex. företag som framför annonser i våra spel eller på webbplatserna och/eller tjänsterna, också kan använda cookies eller annan teknik och dessa tillämpningar och leverantörer omfattas av sin egen policy. Utomstående parter som vi samarbetar med för att tillhandahålla vissa funktioner på vår webbplats använder Local Storage Objects (LSO) såsom Flash för att samla in och lagra information. Olika webbläsare kan ha olika hanteringsverktyg för att ta bort HTML5-LSO. För hantering av LSO från Flash, klicka här: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

 1. Sessionscookies

  Vi använder en sessioncookie för att komma ihåg ditt inlogg åt dig och för att behandla dina köp av virtuella varor. Dessa är nödvändiga för att webbsidan ska fungera. Om de avaktiveras så kommer olika funktioner på sidan inte att fungera. Mer information om sessionscookies och vad de används till finns på http://www.allaboutcookies.org/cookies/session-cookies-used-for.html.

  Cookies som används:

  • _foundation_session
  • bb_forum_view
  • bb_lastactivity
  • bb_lastvisit
  • entryUid
  • eu_privacy_consent
  • guest_naid
  • has_logged_in_kabam
  • kabam_logged_in
  • kabamId
  • kforumsession
  • PHPSESSID
  • remember_me
  • remember_me_user
  • timeout_length
  • titanic
 2. Analytics-cookies

  Google Analytics – vi använder det för att förstå hur sidan används för att kunna förbättra användarupplevelsen. Användardatan är helt anonym. Du kan läsa mer om Googles ståndpunkt när det gäller sekretess i deras analysservice på http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

  Cookies som används:

  • __utma
  • __utmb
  • __utmc
  • __utmz

  New Relic – denna tjänst hjälper oss att förstå hastigheten och den tekniska prestandan hos vår webbsida så att vi kan övervaka och förbättra den. Användardatan är helt anonym. D kan läsa mer om vad New Relic gör på deras webbsida http://newrelic.com/

  Cookies som används:

  • JSESSIONID

  Quantcast – denna fångar upp information om trafiken och användningen av sidan så att vi kan publicera informationen på Quantcasts webbsida för alla att se. Användardatan är helt anonym. Du kan se Econsultancys webbsidetrafikprofil på Quantcast http://www.quantcast.com/econsultancy.com

  Cookies som används:

  • __qca
 3. Marknadsföringscookies

  OpenX - vi använder den här tjänsten för att ordna dynamisk marknadsföring av våra nya spel och erbjudanden till spelare. Du kan läsa mer i OpenX integritetspolicy http://www.openx.com/about/privacy-policy.

  Cookies som används:

  • OX_u
  • i

  Kabam.com använder följande cookies för att följa resultatet av våra marknadsföringskampanjer.

  Cookies som används:

  • entrypt
  • entryptfree
  • entryptpaid

Hur vi använder den information som vi samlar in

Kabam kan använda den information vi samlar in genom din användning av webbsidorna och tjänsterna för en mängd ändamål, huvudsakligen relaterat till att tillhandahålla och förbättra kvaliteten på våra webbplatser och tjänster. Vi kan till exempel använda den information vi samlar in på följande sätt:

 • Tillhandahålla, administrera och underlätta din användning av webbplatserna och tjänsterna, inklusive visningen av anpassat innehåll och/eller riktad reklam;
 • Meddela dig om produkter, nya produkter, tjänster, funktioner, erbjudanden, förbättringar och uppdateringar, däribland speluppdateringar, lojalitets- och belöningsprogram och uppdateringar av webbplatserna, tjänsterna, användarvillkor och sekretesspolicy;
 • Marknadsföra våra produkter och/eller tjänster till dig, vilket omfattar att skicka dig erbjudanden, kampanjinformation, nyhetsbrev, e-postkampanjer och meddelanden om nya, förbättrade eller befintliga produkter, tävlingar och/eller utlottningar;
 • Lösa webbplatsproblem; hantera eller svara på frågor och problem som kunden meddelat supporten;
 • Behandla eller uppfylla dina(ditt) önskemål och/eller beställning(ar) av spel, produkter, tjänster, information eller funktioner, t.ex. webbplatsartiklar och virtuell valuta;
 • Aktivera kommunikation och interaktion mellan användare, och be om input och feedback för att förbättra användarens upplevelse;
 • Hantera dina kontoinställningar, upprätta din profil- och registreringsinformation;
 • Ansluta dig till dina vänner och/eller kontakter som använder webbplatserna eller tjänsterna;
 • Övervaka den tekniska funktionen för webbplatserna, tjänsterna och nätverken;
 • Utveckla nya och bättre spel, produkter, tjänster eller erbjudanden;
 • Förse dig med nyheter och nyhetsbrev;
 • Skapa, granska, analysera och dela sammanlagd information;
 • Identifiera, undersöka och skydda mot all faktisk, potentiell eller hotande felaktig användning, otillåten användning eller oönskad användning av något på webbplatserna eller tjänsterna, däribland men inte begränsat till att undersöka alla krav från eller på andra användare och/eller på webbplatserna och/eller tjänsterna, och sådana försök som kan inbegripa uppgifter lämnade av utomstående källor;
 • Utomstående är värd för webbplatserna och/eller tjänsterna;
 • Analysera trender och användartrafik;
 • Marknadsföra, behandla eller förverkliga erbjudanden som administreras eller sponsras av Kabam;
 • Lösa tvister;
 • Lokalisera och avhjälpa fel eller problem på alla webbplatserna och/eller tjänsterna;
 • Spåra inköps- och användningsinformation;
 • Kommunicera med dig om ditt konto;
 • Be dig att delta i undersökningar om produkter och tjänster; eller
 • Som vi efter eget gottfinnande uppfattar som nödvändigt för att säkerställa säkerheten och/eller integriteten för våra användare, anställda, tredje part, allmänheten, och/eller våra webbplatser och tjänster.

Om du har lämnat din e-postadress till Kabam, kommer vi att använda den för sådant som: (i) svara på frågor från kund till support; (ii) hålla dig informerad om din spelaktivitet, omfattande kommentarer från vänner och förbund, meddelanden om spelstatus, spelevenemang och -erbjudanden, liksom meddelanden om gåvor och förfrågningar; (iii) uppdatera dig om nya spel, produktuppdateringar, samt lojalitets- och belöningsprogram; och (iv) i enlighet med allt uppträdande som framställs i denna sekretesspolicy.

När och hur vi kan komma att dela/lämna ut din information med tredje part

Vi kommer bara dela din information (inklusive personlig information) med följande utomstående eller under följande omständigheter eller som annars beskrivs i denna policy:

 1. Trygghet, säkerhet, samarbete med myndigheter som uppehåller lag och ordning & efterlevnad av rättsliga förpliktelser.

  Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, inklusive personlig information, om vi efter eget gottfinnande har en god anledning och övertygelse att utlämnande: (1) är tillåtet eller krävs enligt lag; (2) har begärts i samband med eller rörande en juridisk, statlig eller rättslig undersökning, utredning, befallning eller rättsligt förfarande; (3) krävs eller är tämligen nödvändigt i enlighet med en giltig stämning, arresteringsorder eller annan rättsligt giltig undersökning eller begäran; (4) är skäligen nödvändigt för att upprätthålla våra användarvillkor, denna policy eller andra juridiska överenskommelser; (5) krävs för att upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med bedrägeri, missbruk, felaktig användning, potentiella brott mot lag (eller regel/bestämmelse) och/eller säkerhet eller tekniska frågor; eller (6) krävs eller är skäligen nödvändigt för att skydda mot överhängande skada av rättigheter, egendom eller säkerhet för Kabam, våra användare, anställda, alla minderåriga, allmänheten och/eller våra webbplatser och tjänster. Vi kan också komma att lämna ut information om dig till våra revisorer eller juridiska rådgivare i samband med åtkomst till våra skyldigheter och/eller rättigheter till utlämnande enligt denna policy.

 2. Utomstående leverantörer, entreprenörer eller representanter.

  Vi kan komma att dela din information med tredjeparts företag som utför tjänster för vår räkning, däribland betalningshantering, orderutförande, dataanalys, marknadsföringstjänster, e-kampanjer, att vara värd för tjänster, och kundservice. Medan dessa företag tillhandahåller tjänsterna för oss kan de få tillgång till din personlig information och får använda den enbart enligt våra anvisningar för den efterfrågade tjänstens skull. I vissa fall kan du lämna information till oss via ett gränssnitt tillhandahållet av tredje part, och då kan din information samlas in i enlighet med den tredje partens sekretesspolicy.

 3. Affärsöverlåtelser, försäljning eller fusioner eller avyttringar.

  I händelse av att Kabam genomgår en affärsövergång, till exempel fusion, förvärv, avyttring eller upplösning av företag (inklusive konkurs) eller en försäljning av alla eller en del av dess tillgångar, även i samband med försöljning eller annat överlåtande av ett spel, kan vi komma att dela, lämna ut eller överföra alla dina uppgifter, inklusive personuppgifter, till det efterträdande företaget i en sådan övergång.

 4. Affärspartner.

  I anslutning till utvecklingen och driften av våra spel och i anslutning till tillhandahållande av andra spel kan vi komma att samarbeta med utomstående utvecklare och/eller licensgivare för att hjälpa oss att förse dig med våra tjänster. Vi kommer att dela den information du ger oss genom ditt sociala nätverk såsom (1) ditt för- och efternamn, (2) din profilbild eller dess URL, (3) ditt ID-nummer som användare i det hithörande sociala nätverket, som är kopplat till allmänt tillgänglig information såsom namn och profilbild (4) e-mejlet för inloggning till det hithörande sociala nätverket vid registrering; och (5) spelinformation med dessa tredje parter, så att de bland annat kan förenkla användningen av vår service samt kontakta dig om andra spel och produkter de kan erbjuda som kan vara av intresse för dig, tillhandahålla servicemeddelanden, och för att be om din feedback och information. Om du inte vill ha denna information delad, använd inte våra tjänster. Om du inte längre vill att din personliga information används av våra partner kan du kontakta oss på privacypolicy@kabam.com.com och vi kommer att underlätta din förfrågan till partnern.

 5. Erbjudanden.

  Vi kan komma att dela din information i samband med erbjudanden du går in på eller genom webbplatserna, vilket behövs för att administrera, marknadsföra, sponsra eller infria erbjudandet eller som krävs enligt tillämpliga lagar, regler eller förordningar (t.ex. att tillhandahålla listor över vinnare eller göra arkiveringar i förekommande fall) eller i enlighet med tillämpliga officiella regler för den kampanj/utlottning som du går in på.

 6. Med din tillåtelse.

  Dessutom, om du anmäler dig till eller på annat sätt är överens om att ha din information delad med tredje part för marknadsföringsändamål, kommer vi att dela din information med tredje part och i detta fall är tredje parts användning av din information lydande under tredje parts egen sekretesspolicy.

 7. Annonsering av tredje parts produkter/tjänster.

  Viss teknisk information och/eller sammanlagd information kan vi komma att använda och dela med tredjeparts annonsörer (och andra tredje parter) för att visa allmän demografisk information och information om preferenser bland Kabam-användare Vi kan också tillåta annonsörer att samla in teknikinformation eller sammanlagd information, som de kan dela med oss, genom användning av spårningstekniker som cookies och webb-beacons. Den insamlade informationen kan användas för att erbjuda dig målinriktade annonsval och leveranser för att anpassa din användarupplevelse genom att öka sannolikheten för att reklam för produkter och tjänster som du ser kommer att tilltala dig, en metod som kallas "behavioral advertising", och för att genomföra webbanalys (dvs. att analysera trafiken och slutanvändarens övriga aktivitet för att förbättra din upplevelse). Läs mer om "behavioral advertising" eller om att välja bort denna typ av annonsering för deltagande annonsnätverk, genom att besöka webbplatsen Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Om du befinner dig inom EU och vill välja bort denna typ av annonsering, gå till: http://www.youronlinechoices.eu/. Observera att detta inte innebär att du väljer bort alla annonser. Du kommer fortfarande att få vanliga annonser.

 8. Sociala media-funktioner:

  Vår webbplats innehåller sociala mediafunktioner, t ex Facebooks "gilla"-knapp. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats och kan sätta upp en cookie för att aktivera funktionen till att fungera korrekt. Värden för sociala mediafunktioner är antingen en tredje part eller direkt på vår webbplats. Din interaktion med dessa funktioner regleras av sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller dem.

 9. Erbjudandeväggar:

  Kabams spel eller deras inköpssidor kan visa en "erbjudandevägg", för vilken en tredje part kan vara leveransvärd. Erbjudandeväggen tillåter tredjeparts annonsörer att tillhandahålla virtuell valuta för användare i utbyte mot att interagera med en annons eller för att fullborda ett marknadsföringserbjudande som kan inbegripa att registrera sig för ett konto med en av dessa annonsörer. Dessa erbjudanden varken kontrolleras eller ges av Kabam. Dessa erbjudanden kan visas för dig utifrån viss teknisk information, t ex ditt geografiska område eller inte namngiven demografisk information. När du har klickat på en av dessa annonser kommer du inte längre att vara på en webbplats för vilken Kabam eller en partners tredjepart-plattform är värd. För att korrekt kreditera användarkonton och förebygga bedrägerier, kommer en unik identifierare att delas med erbjudandeväggens leverantör. Den här identifieraren används för att säkerställa korrekt kreditering av ditt konto, förhindra bedrägeri eller dubbla erbjudanden och lösa eventuella kundfrågor för tjänsten som kan uppstå. När du har slutfört ett erbjudande kan du sedan skickas tillbaka till en Kabam webbplats eller Kabam-tjänst.

Hur förvarar vi din information säkert?

Kabam tar affärsmässigt rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till eller otillåten ändring, utlämnande eller förstörelse av känsliga data som du delar och vi samlar in och lagrar. Dessa säkerhetsåtgärder kan omfatta metoder såsom att hålla dina känsliga data på en skyddad server bakom en brandvägg, överföra känslig information (till exempel ett kreditkortsnummer) inmatad på vår webbplats eller mobilapplikation med hjälp av "secure socket layer"-teknik (SSL), intern granskning av våra datainsamlingmetoder och -plattformar, samt fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till system där vi lagrar dina uppgifter. Tyvärr kan dock inga säkerhetssystem vara 100 % säkert, och vi kan inte garantera att kommunikationen mellan dig och Kabam, webbplatserna eller tjänsterna, eller information som lämnats till oss i samband med informationen vi samlar in genom webbplatserna eller tjänsterna, kommer att vara fri från obehörig åtkomst av tredje part. Obehörigt inträde eller obehörig användning, maskin- eller programvarufel och andra faktorer kan äventyra säkerheten för användarinformation när som helst. Ditt lösenord är en viktig del av vårt säkerhetssystem. Som sådant är det ditt ansvar att skydda det. Dela inte ditt lösenord med någon utomstående. Om ditt lösenord har äventyrats av någon anledning bör du ändra det omedelbart och följa de meddelandeförfaranden som skildras i avsnitt 6 i våra användarvillkor. (https://www.kabam.com/corporate/terms-of-service)

Dina valmöjligheter angående användning av din information

Som nämnts kan du alltid välja att inte lämna vissa upplysningar till oss men du kanske inte kan använda vissa funktioner på webbplatserna eller tjänsterna. Om du inte vill erhålla marknadsföringskommunikation från oss, kan du välja bort detta genom att: (i) följa instruktionerna för avregistering som anges i marknadsföringsmeddelandet du får; eller (ii) hantera dina inställningar för e-post genom att logga in på ditt konto på webbplatsen Kabam.com, klicka på länken inställningar i webbplatsrubriken, navigera till fliken Inställningar och avmarkera de e-postlistor som du inte längre vill prenumerera på.
Vänligen notera att trots ditt bortval eller angivna e-postinställningar, kommer vi fortfarande skicka administrativa meddelanden om webbplatserna eller tjänsterna, däribland t.ex. administrativa bekräftelser, orderbekräftelse, viktiga uppdateringar som gäller webbplatserna eller tjänsterna, och meddelanden angående denna policy.

Hur att få tillgång till & uppdatera din information

Du kan komma åt och uppdatera din information som Kabam samlar in och bevarar på följande sätt:

 1. Information vi får från en tredje parts plattform eller trådlös enhet.

  För att hantera den information Kabam får från en tredjeparts plattform eller trådlös enhet, följ instruktionerna från leverantören av tredjeparts plattform eller trådlös enhet för att uppdatera dina uppgifter och ändra dina sekretessinställningar. När Kabam tar emot din information från en tredjeparts plattform eller trådlös enhet, lagras och används denna information av Kabam i enlighet med denna sekretesspolicy.

 2. Information som vi erhåller direkt från dig

  Du kan uppdatera informationen som du ger direkt till Kabam genom att logga in på ditt konto på relevant Kabam webbplats som du använder och uppdatera din kontoinformation.

 3. Rätt till åtkomst till din information

  Du kan också lämna en begäran om tillgång till dina personuppgifter till privacypolicy@kabam.com eller skriftligen till Attn Privacy Kabam, Inc. 575 Market Street, Suite 2450, San Francisco, CA 94105. Tillåt upp till trettio (30) dagar för ett svar.

Hur att ta bort ditt konto och vad som händer om ditt konto avslutas eller tas bort

 1. Avaktivera ditt konto.

  Du kan också begära att vi tar bort ditt konto genom att logga in på det konto du vill ska tas bort, gå till länken "Help" (Hjälp) i spelet, eller klicka på länken "Support" på Kabam.com. Detta kommer att leda till vår kundsupports webbplats där du kan använda länken "Contact Us" (Kontakta oss) för att skicka din begäran. Ange att du vill ta bort ditt konto och ange ditt förnamn, efternamn, e-postadress och användarnamn. Vi kommer att göra affärsmässigt rimliga ansträngningar för att besvara din förfrågan inom trettio (30) dagar. Vänligen observera att vi kanske inte kan behandla din begäran om du inte loggar in på det konto du vill ska tas bort, och om du spelar flera Kabam-spel kommer vi att kräva att du gör en separat ansökan för varje spelkonto.

 2. Konto avslutat och borttaget.

  Vänligen var medveten om att även efter det att ditt konto avslutats eller tagits bort kan fortfarande något av eller all din information vara synlig för andra, inklusive men inte begränsat till någon information som har: (a) lagts till andra användares innehåll, kommentarer, inlägg, överföringar, inklusive men inte begränsat till städer, resurser eller andra tillgångar i spelet. (b) kopierats, lagrats eller spridits av andra användare; (c) delats eller spridits av dig eller andra t.ex. i offentliga inlägg; eller (4) lagts ut på en tredjepartsplattform. En begäran om att ta bort och/eller uppsägning av ditt konto leder inte till borttagande av information som samlats in och redan sammanställts eller information som inte kan, efter vårt gottfinnande, avlägsnas utan onödig börda för Kabam. Kabam kan inte och/eller är inte skyldig att ta bort din information från en tredjeparts plattform.

  Var även medveten om att även efter det att du tar bort ditt konto eller ditt konto avslutas, tas inte din information bort i sin helhet från våra servrar och kan inte tas bort från servrar för tredjeparts plattform som du använder för att få tillgång till våra tjänster. Vi kan behålla säkerhetskopior av dina uppgifter, inklusive personuppgifter, på våra servrar eller databaser (och/eller sanktionerade utomstående servrar eller databaser som vi använder) för att tillgodose juridiska behov, lösa konflikter och se till att avtal efterlevs. Sådan information kan lämnas ut i enlighet med denna policy oavsett om ditt konto tagits bort eller avslutats. Vi kommer att behålla din information så länge den fyller ett kommersiellt syfte. Dessutom kan alla utomståendes plattformer som du använder för att få tillgång till tjänsterna, också behålla säkerhetskopior av din information även efter att ditt konto tagits bort eller avslutats vilka kan användas eller lämnas ut i enlighet med deras sekretesspolicy.

Ändringar av denna policy

Då och då kan vi uppdatera den här sekretesspolicyn för att klargöra vår praxis eller återspegla nya eller andra sekretessmetoder, t ex när vi lägger till nya funktioner, och Kabam förbehåller sig rätten att ändra och/eller göra ändringar av denna policy när som helst. Om vi gör någon väsentlig förändring kommer vi att meddela dig (på ett framträdande sätt som genom e-postmeddelande skickat till den epostadress som angetts i ditt konto) eller lägga ut ett tillkännagivande på webbplatsen. Andra ändringar kommer att träda i kraft den dag de läggs ut om inget annat anges.

Meddelanden om förändringar som har lagts ut på webbplatser kan tas bort efter 30 dagar. Om du inte har besökt webbplatserna och/eller tjänsterna inom 30 dagar, se överst i denna sekretesspolicy för att fastställa när denna sekretesspolicy reviderades senast eftersom det kan finnas förändringar som inträffat sedan ditt senaste besök.

Om du fortsätter att besöka och/eller använda webbplatserna eller material, inklusive någon av tjänsterna som är tillgängliga via tredjeparts plattform, efter det faktiska datumet för varje ändring, då kommer sådan åtkomst eller användning anses vara ett accepterande av och ett samtycke till att följa och vara bunden av policyn som ändrats. Den reviderade policyn ersätter all tidigare sekretesspolicy. Av denna anledning uppmuntrar vi dig att granska denna policy varje gång du besöker eller använder webbplatserna eller material och rekommenderar att du skriver ut en kopia för dina registreringar. På vår begäran samtycker du till att acceptera eller underteckna en icke-elektronisk version av denna policy och all annan policy eller avtal som framlagts eller finns på eller via webbplatserna eller någon tredjeparts plattform.

Internationell användning: En anmärkning till användare utanför USA och EU

Kabam lagrar information om besökare och spelare på servrar som främst finns i USA, och Kabam kan också lagra sådan information på servrar och utrustning i andra länder. Om du ansluter till webbplatserna eller tjänsterna utanför Förenta staterna och Europeiska unionen, var medveten om att data och personlig information som du lämnar kommer att överföras till och lagras på servrar i USA eller andra länder. Datasekretess och andra lagar i USA och/eller i andra länder kanske inte är lika omfattande som i ditt land. Genom att skicka dina data och/eller använda våra webbplatser eller tjänster, samtycker du till överföring, lagring och bearbetning av data i och till USA.

Personuppgifter som samlats in i Schweiz och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") kan överföras till och lagras vid en destination utanför Schweiz och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). De uppgifter vi har kan också bli behandlade av anställda verksamma utanför i Schweiz och EES som arbetar för oss eller något av våra dotterbolag eller för en av våra leverantörer. Sådan personal kan vara sysselsatta med, bland annat, (i) att behandla transaktioner och din betalningsinformation och (ii) tillhandahållande av supporttjänster. Genom att skicka dina personuppgifter eller spela Kabam-spel, accepterar du denna överföring, lagring eller bearbetning.

USA:s handelsdepartements dataskyddsdirektiv

Kabam, Inc. uppfyller USA-EU:s dataskyddsdirektive och USA-schweiziska dataskyddsdirektivet såsom framställs av det amerikanska handelsdepartementet angående insamling, användning och lagring av personliga data från Europeiska unionens medlemsstater och Schweiz. Kabam, Inc. har intygat att det följer Datadirektivets principer om tillkännagivande, val, vidare överföring, säkerhet, dataintegritet, åtkomst och verkställighet. För mer information om Datadirektivet, och för att visa Kabam, Inc.:s certifiering, besök http://www.export.gov/safeharbor/.

Dina sekretessrättigheter i Kalifornien

Kaliforniabor har rätt att erhålla: a) information som identifierar något tredjeparts företag som Kabam kan ha lämnat ut personuppgifter till (inom det föregående kalenderåret), som rör dig och din familj för detta företags direkta marknadsföring; och b) en beskrivning av kategorierna av personlig information som lämnats ut. Om du är Kaliforniabo och önskar att få sådan information, lämna in en förfrågan här privacypolicy@kabam.com med "Begäran om sekretessinformation i Kalifornien" som ämnesrad och i brödtexten i meddelandet. Vänligen var medveten om att inte all informationsdelning omfattas av krav och endast information om omfattas av delning kommer att ingå i vårt svar. Observera också att enligt kalifornisk lag är företag endast skyldiga att svara på kundens begäran en gång under varje kalenderår.

Frågor

Kontakta oss gärna genom att lämna in en förfrågan här privacypolicy@kabam.com med frågor, problem eller meningsbyte som du kan ha angående vår sekretesspolicy. Vänligen placera "Sekretesspolicy" i ämnesraden så att ditt meddelande kan anvisas till rätt person(er). Du kan också kontakta oss via vanlig post till Kabam, Inc. 575 Market Street, Suite 2450, San Francisco, CA 94105.

Tillbaka till början