Kabam, Inc.

Beleid

Privacybeleid

Inleiding

Kabam, Inc. ("Kabam," "wij," of "ons") respecteert uw rechten en onze verplichtingen met betrekking tot uw privacy en persoonlijke informatie, en we bieden dit Privacybeleid ("Beleid" of "Privacybeleid") zodat u begrijpt hoe we informatie verzamelen, gebruiken, delen, opslaan en bekendmaken die we van of over u verkrijgen als u het volgende gebruikt: 1) de websites die we uitbaten of die namens ons worden uitgebaat en waarop dit Beleid te zien is, met inbegrip van alle websites op kabam.com URL’s of andere door Kabam beheerde websites ("Websites") en/of; 2) de diensten die we leveren en die toegankelijk zijn op, of via de Websites en/of andere platformen zoals via verschillende desktop- en mobiele webbrowsers, lokaal geïnstalleerde mobiele/draadloze webapplicaties, platformen van derden, met inbegrip van sociale netwerken en andere sites (gezamenlijk, "Platformen van derden"), en verschillende API-diensten en anderen diensten die we af en toe zouden aanbieden, met inbegrip van maar niet beperkt tot massa multiplayer, sociale, online en/of andere spellen en applicaties (inclusief mobiele toepassingen met een link naar dit Privacybeleid), community forums en blogs (waarnaar gezamenlijk verwezen wordt als "Diensten"). Dit Beleid is van toepassing op uw gebruik van de Websites en/of Diensten, met inbegrip van wat beschikbaar is op Platforms van derden. Hier betekent de term "gebruiken’ onze Sites of Diensten gebruiken, betreden, spelen, installeren, intekenen op, verbinden met, downloaden, bezoeken of bladeren.

DIT IS EEN WETTELIJK BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN KABAM, EN DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE DIENSTEN GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. U zou dit Beleid samen met onze Servicevoorwaarden moeten herlezen; ze zijn beschikbaar op: https://www.kabam.com/corporate/terms-of-service, en andere overeenkomsten van ons die uw gebruik van de Websites en Diensten regelen. U zou de Websites en/of Diensten niet moeten gebruiken als u niet instemt met dit Beleid, onze Servicevoorwaarden en andere overeenkomsten die uw gebruik van de Website en/of Diensten regelen. Termen die hier niet anders gedefinieerd worden, hebben dezelfde betekenis als de definitie in de Servicevoorwaarden.

U sluit een overeenkomst af met Kabam, Inc., een Delaware onderneming.

Inhoudsopgave

Reikwijdte van dit Beleid en de Gedekte Sites

Dit Beleid is wereldwijd van toepassing en geldt voor al onze Websites en Diensten als we een link naar dit Beleid voorzien, met inbegrip van Diensten die op Platformen van derden beschikbaar zijn, tenzij anders vermeld of tenzij we een link naar een ander beleid voorzien. Alle Websites en Diensten die onder dit Beleid vallen, bevatten waar mogelijk een opvallende link naar dit Beleid op of vlakbij de homepage van de Website (of via een pop-up venster op mobiele en/of andere met internet verbonden toestellen ("Draadloze toestellen")

Dit Beleid is alleen van toepassing op informatie die we online, via het gebruik van de Websites of Diensten verzamelen. Het geldt niet voor informatie die we eventueel op een andere manier verzamelen.

De Websites en/of Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden of die door derden worden gebruikt (hiernaar wordt in onze Servicevoorwaarden verwezen als "Gelinkte Sites"). Als u op een link naar een Gelinkte Site klikt en/of een Gelinkte website bezoekt, moet u beseffen dat u de website van Kabam verlaat en dat dit Beleid niet van toepassing is op dergelijke Gelinkte Sites. Als u onze Diensten op of via een Platform van derden gebruikt, met inbegrip van draadloze toestellen, is uw privacy bovendien onderworpen aan het privacybeleid en de servicevoorwaarden van het Platform van derden. We zijn niet verantwoordelijk noch controleren wij de servicevoorwaarden, het privacybeleid en/of –praktijken van Gelinkte Sites of platformen van derden die u eventueel gebruikt om toegang te krijgen tot de Websites en/of Diensten, en u zou het beleid en de overeenkomsten van dergelijke Gelinkte Sites en/of de platformen van derden zorgvuldig moeten bekijken.

Ons beleid betreffende kinderen

De Websites en Diensten zijn niet bedoeld voor kinderen onder de 13 jaar en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie over dergelijke kinderen. Kinderen van minder dan 13 jaar zouden onze Websites of Diensten niet mogen (proberen te) gebruiken en als je jonger dan 13 bent vragen we je om niet te proberen om onze Website of Diensten te gebruiken of om informatie over jezelf naar Kabam te sturen.

Als we vernemen dat we onbedoeld informatie hebben verzameld over een kind onder de 13, zullen we verantwoorde maatregelen nemen om deze informatie uit onze bestanden te wissen. Als ouders menen dat Kabam informatie over of van een kind onder de 13 zou hebben, kunnen ze een verzoek indienen via privacypolicy@kabam.com en vragen dat de informatie verwijderd wordt.

Het soort informatie dat we eventueel verzamelen

Kabam kan verschillende inlichtingen van of over u verzamelen, naargelang de manier waarop u de Websites of Diensten gebruikt. We geven de volgende voorbeelden zodat u beter begrijpt welke informatie we via uw gebruik en/of interactie met de Websites en/of Diensten verzamelen:

 1. Informatie ontvangen via uw account bij een platform van derden.

  Als u verbinding maakt met een Kabam Website of Dienst op of via een platform van derden zoals Facebook of een andere sociale netwerksite (met inbegrip van een account op een platform van derden om in te schrijven op een Website of Dienst van Kabam) laat u ons toe om bepaalde informatie over uw profiel/account op een platform van derden te krijgen en/of te verzamelen. Dat is toegelaten door de voorwaarden van de overeenkomst en uw privacy-instellingen bij het platform van derden. De informatie waarvoor u ons toegang geeft en die u laat verzamelen varieert naargelang de dienst van Kabam die u gebruikt en de voorwaarden van het platform van derden en uw privacy-instellingen daar. Uitsluitend als voorbeeld: Kabam kan toegang krijgen tot en/of sommige of alle volgende inlichtingen verzamelen van uw account bij een platform van derden als u op of via een platform van derden een Website of Dienst van Kabam gebruikt of er verbinding mee maakt:

  • Uw volledige naam zoals die aan het platform van derden wordt geleverd
  • Uw profielfoto of de URL ervan
  • Uw gebruiker ID-nummer dat verbonden is met openbaar beschikbare informatie zoals naam en profielfoto
  • De gebruiker ID-nummers voor uw vrienden die ook verbonden zijn met onze spel(len)
  • Het login e-mailadres dat u aan het platform van derden gaf toen u zich registreerde
  • Uw fysieke locatie en die van uw toegangstoestellen, met inbegrip van draadloze toestellen
  • Uw geslacht
  • Uw verjaardag
  • Groepen waar u zich op het platform van derden bij hebt aangesloten
  • Uw posts en de posts van uw vrienden

  (gezamenlijk "informatie van het platform van derden")

  Door uw gebruik van een dienst van Kabam op of via een platform van derden geeft u Kabam toelating om informatie over u op het platform van derden te verzamelen, op te slaan en te gebruiken. Dat is in overeenstemming met dit Privacybeleid en toegelaten door de voorwaarden van het platform van derden en uw privacy-instellingen op het platform van derden. U kunt ervoor kiezen om het platform van derden niet toe te laten om ons bepaalde informatie over uzelf te geven, maar dan kunt u mogelijk bepaalde onderdelen van onze Websites en/of Diensten niet gebruiken.

  Als u een dienst van Kabam gebruikt (zowel via een platform van derden of direct op een Website van Kabam) kunnen we u een uniek identificatienummer ("ID-nummer" toekennen dat niet openbaar getoond wordt aan andere gebruikers van Kabam. Daarnaast kunt u een gebruikersnaam en/of een in-game karakternaam selecteren (gezamenlijk "Gebruikersnaam"). Gelieve te noteren dat uw Gebruikersnaam zichtbaar is voor anderen die toegang tot de Websites en/of Diensten hebben en in sommige gevallen zichtbaar kan zijn voor anderen buiten Kabam via zoekopdrachten op het internet en/of indexering. We raden aan dat u voor uw Gebruikersnaam niet uw echte naam of andere informatie gebruikt die gebruikt kan worden om u persoonlijk te identificeren omdat derden deze informatie kunnen gebruiken om ongewenst contact met u op te nemen. We zijn niet verantwoordelijk voor uw Gebruikersnaam en/of de manier waarop derden die eventueel gebruiken.

 2. Informatie verkregen via uw draadloos toestel: Push Notificaties

  Als u op of via een draadloos toestel een dienst van Kabam gebruikt, kunnen we overeenkomstig de voorwaarden van de toepasselijke overeenkomst met de carrier van het draadloze toestel (en zoals toegelaten door uw privacy-instellingen) bepaalde informatie verzamelen zoals uw unieke toestelidentificatie (een nummer dat automatisch aan uw mobiele of draadloze toestel wordt toegekend), het toesteltype, besturingssysteem en informatie die u bewust levert of deelt, zoals een gebruikersnaam en e-mailadres (gezamenlijk "Mobiele Informatie").

  We vragen u tijdens het downloaden of gebruik van onze mobiele apps nooit naar informatie over de precieze locatie van uw mobiele toestel, openen deze informatie niet en volgen ze ook niet.

  We vragen u tijdens het downloaden of gebruik van onze mobiele app. nooit naar informatie over de precieze locatie van uw mobiele toestel, openen deze informatie niet en volgen ze ook niet.

 3. Informatie die u ons direct geeft

  Als u een van de Websites of Diensten gebruikt (met inbegrip van een platform van derden) verzamelen we informatie die u ons direct levert, zoals:

  Registratie-informatie: Om bepaalde onderdelen van de Websites of Diensten te gebruiken moet u zich registreren voor een account en in dat geval zullen we registratie-informatie die u met ons deelt verzamelen en opslaan; bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot uw geboortedatum, leeftijd, e-mailadres, paswoord en andere informatie die ons helpt om uw toegang tot uw account te bevestigen en beter te begrijpen wie u bent ("Registratie-informatie").

  Profielinformatie: Op sommige Websites of Diensten van Kabam hebt u de optie om extra informatie over uzelf te geven om een gebruikersprofiel aan te maken ("Profiel") dat anderen kunnen zien. We zullen de informatie verzamelen die u met ons deelt om een profiel aan te maken, bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, gebruikersnaam, geboortedatum en geslacht. U dient voorzichtig te zijn als u een profiel aanmaakt omdat uw profiel, en uw profielinformatie publiek zichtbaar zijn voor anderen en in sommige gevallen geïndexeerd worden door zoekmachines en zichtbaar zijn buiten de Websites en/of diensten van Kabam. Uw profiel en/of profielinformatie kan door derden gebruikt worden om ongewenst contact met u op te nemen en Kabam is niet verantwoordelijk voor informatie die u in uw profiel geeft en/of de manier waarop anderen die gebruiken.

  Publieke posting/Gedeelde inhoud: Sommige websites of diensten van Kabam kunnen interacties tussen u en/of andere gebruikers toelaten en u toelaten om inhoud publiekelijk te posten, delen of te communiceren of anderszins door te geven, zoals door deelname aan spelersforums, message boards, news feeds, status updates, het posten van openbare opmerkingen op gebruikersprofielen, het versturen van boodschappen of uitnodigingen naar andere gebruikers, het chatten met andere gebruikers, het posten van foto’s en/of opmerkingen op een wall (gezamenlijk "Gedeelde Inhoud" of "Openbare posting" genoemd). We kunnen dergelijke openbare postings op de servers van Kabam verzamelen en in archieven opslaan en alle openbare postings vallen onder dit Privacybeleid en kunnen overeenkomstig de voorwaarden van dit Beleid en de Servicevoorwaarden gebruikt of bekendgemaakt worden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bescherming van de veiligheid en het welzijn van leden van het grote publiek, minderjarigen, gebruikers van Kabam, onze werknemers en onze Websites of Diensten.

  Onthoud dat uw openbare postings zichtbaar zijn voor iedereen die toegang heeft tot de Websites of Diensten en op bepaalde momenten buiten Kabam zichtbaar kan zijn omdat dergelijke postings op sommige momenten kunnen opduiken in internetzoekopdrachten en/of geïndexeerd worden door zoekmachines. Met gebruikmaking van bepaalde tools kunt u of derden uw publieke postings of andere informatie naar verschillende locaties kopiëren, knippen en/of posten (met inbegrip van websites die geen eigendom zijn van Kabam en niet door Kabam worden gebruikt). Dat kan leiden tot de onthulling van privé-informatie op websites van derden –waarvoor Kabam niet aansprakelijk is – en in sommige gevallen kunt u aansprakelijk worden gesteld voor informatie die door of over u gepost is. Daarom zou u voorzichtig moeten zijn in alle publieke postings en we raden aan om geen persoonlijke informatie te geven die gebruikt kan worden om u te identificeren en/of u in een publieke posting te contacteren. Om verwijdering van uw persoonlijke informatie van onze publieke forums te vragen, neemt u contact met ons op via privacypolicy@kabam.com. In sommige gevallen zijn we niet in staat om uw persoonlijke informatie te verwijderen, in dat geval zullen we u dat laten weten en ook de reden waarom dat onmogelijk is.

  Op sommige Websites en Diensten van Kabam worden uw gebruikersnaam en uw profielinformatie samen met uw publieke posting getoond. De personen die toegang hebben tot deze informatie zijn dus mogelijk in staat om u te identificeren met gebruik van een andere beschikbare informatiebron, zoals uw account op een platform van derden of informatie op andere websites.

  Betalingsinformatie: Als u producten of diensten koopt via onze Websites of Diensten, zoals in game virtual currency of goederen, kunnen we bepaalde inlichtingen over uw aankoop verzamelen (zoals uw naam, postcode, aankoop) wat nodig is om uw bestelling te verwerken en u zult verzocht worden om bepaalde betalings- en facturatie-informatie direct aan onze betaling verwerkende partners te geven, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot uw naam, informatie over uw kredietkaart, facturatie-adres en postcode. We hebben geen rechtstreekse toegang tot informatie van uw kredietkaart, slaan die niet op noch verzamelen ze en we zullen de verzamelde informatie alleen gebruiken om uw aankoop uit te voeren en/of met u over uw transactie te communiceren.

  Contactinformatie van vrienden: Als je van onze service gebruik wilt maken om een vriend via e-mail of sms van de website of onze service op de hoogte te stellen, kunnen we om de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer en andere informatie van uw vriend vragen (die worden allemaal verzameld en opgeslagen) en we zullen uw vriend automatisch een e-mail toesturen en één herinnering met een uitnodiging aan hem of haar om onze Websites of Diensten te gebruiken. Kabam kan dergelijke informatie voor verschillende doelen gebruiken en opslaan, met inbegrip van het verzenden van e-mails naar uw vriend en het nagaan van het succes van ons verwijzingsprogramma. Uw vriend kan zich uitschrijven van dergelijke boodschappen door de "uitschrijven" link onderaan de boodschap te gebruiken. Als uw vriend wenst dat we deze informatie niet meer gebruiken of opslaan, kan hij/zij contact met ons opnemen via privacypolicy@kabam.com.

  We kunnen u ook de mogelijkheid geven om de contacten uit uw adresboek te importeren of te uploaden of de e-mailadressen van uw contacten in te voeren (gezamenlijk "Contactinformatie" genoemd) zodat we uw contacten kunnen uitnodigen om onze Websites en Diensten te gebruiken en/of zodat u hen kunt vinden op onze Websites en/of Diensten en met hen kunt communiceren. Als u ons informatie over uw contacten geeft, slaan we die op tenzij u ons andere instructies geeft door een verzoek in te dienen op privacypolicy@kabam.com en we zullen deze informatie gebruiken om u en uw contacten te helpen om verbinding te maken op onze Websites en Diensten. Alle contactinformatie die u geeft, valt onder dit Privacybeleid en wordt erdoor geregeld.

  Communicaties, verzoeken om bijstand, mogelijk misbruik: Als u contact met ons opneemt voor bijstand of om een probleem, kwestie, mogelijk misbruik of een ander probleem met de Websites, Diensten of een gebruiker te melden, zullen we uw contactinformatie, communicatie en/of andere informatie over u, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw naam, e-mailadres, Gebruikersnaam, ID-nummer, locatie, game play of activiteit verzamelen en opslaan en we behouden ons het recht voor om verder onderzoek uit te voeren en desgewenst meer informatie te verkrijgen. We gebruiken die informatie om u te antwoorden, uw verzoek/communicatie te onderzoeken en dat in overeenstemming met de bepalingen van dit Beleid.

  Sweepstakes, promoties en enquêtes: Af en toe kunnen we u vragen om een enquête in te vullen, deel te nemen aan onze getrouwheidsprogramma’s en/of u de kans geven om deel te nemen aan promoties (zoals beschreven in de Servicevoorwaarden https://www.kabam.com/corporate/terms-of-service ) op onze Websites, via de Diensten of via een platform van derden. Als u voor deelname aan een promotie kiest, zullen we de informatie die u met betrekking tot uw deelname aan de promotie geeft verzamelen en opslaan, bijvoorbeeld uw naam, ID-nummer, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer en andere informatie die u geeft en we zullen die informatie overeenkomstig dit Privacybeleid gebruiken en/of bekendmaken tenzij anders vermeld is, bijvoorbeeld in de officiële regels (of andere richtlijnen) van de promotie of zoals vermeld in een ander privacybeleid dat de promotie regelt. Al onze promoties zijn bedoeld voor meerderjarigen in hun respectieve staten, provincies of land, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is. In alle gevallen zullen de promoties, als dat nodig is, officiële regels of richtlijnen hebben die aangeven welke informatie verzameld wordt of zullen gebruikers naar de meest recente versie van dit Beleid worden geleid. In sommige gevallen zal de verzamelde informatie alleen gebruikt worden om de Promotie te beheren; in andere gevallen zal de verzamelde informatie gebruikt worden voor marketingdoeleinden van Kabam of de sponsor. Uw informatie kan gebruikt worden om contact met u op te nemen in verband met de mededeling van de winnaar, de bevestiging van het uitreiken van de prijzen of andere daarmee verband houdende doeleinden en/of overeenkomstig dit Beleid. Uw deelname aan de Promotie kan er ook toe leiden dat u wordt toegevoegd aan onze mailinglijst en die van onze promotiepartners die bij de wedstrijd of sweepstakes betrokken zijn. Aanvaarding van een prijs kan van u eisen (tenzij dat wettelijk verboden is) dat u ons toelaat om informatie over u op onze Website te publiceren, bijvoorbeeld op een winnaarspagina, als u een wedstrijd of een sweepstake wint. In sommige gevallen kan een derden adverteerder of sponsor op of via onze Website of Dienst werken of er een promotie uitvoeren en informatie over u verzamelen. In die gevallen, als wij niet de sponsor of eigenaar van de promotie zijn, hebben we geen controle over de verzamelde informatie en zou u, voor u deelneemt, de officiële regels en het privacybeleid van de adverteerder of sponsor moeten nalezen die van toepassing zijn op de promotie.

  Prélancerings-e-mails: Van tijd tot tijd zullen wij u om uw e-mailadres en andere beperkte informatie vragen met als doel contact met u op te nemen om u te informeren over een nieuwe game. U kunt tevens profiteren van speciale promotionele aanbiedingen in aan u gestuurde e-mails. Zodra de prélanceringsperiode afgelopen is, zullen wij uw e-mailadres en alle over u verzamelde informatie met betrekking tot de prélanceringscampagne wissen, tenzij u zich geregistreerd hebt voor een Kabam-account of u al een Kabam-account had vóór de prélanceringscampagne. U kunt zich te allen tijde afmelden met behulp van de link in de e-mail. Indien u uw e-mailadres aan ons levert via één van onze gevolmachtigde partners, dient u het privacybeleid van de gevolmachtigde partner te raadplegen voor meer informatie over hoe de gevolmachtigde partner omgaat met uw informatie.

 4. Technische & Gebruiksinformatie die we met geautomatiseerde middelen verzamelen

  Als u op de Websites of diensten komt, met inbegrip van het spelen van een van onze spellen, noteren en verzamelen onze servers automatisch bepaalde informatie via geautomatiseerde middelen. Deze informatie kan zonder beperking het volgende omvatten: (a) technische informatie over uw computer of draadloos toestel, zoals uw IP-adres, het type exploitatiesysteem , toestel-ID, browser, domein- en andere systeeminformatie zoals hieronder uitgelegd in dit Beleid; en (b) gebruiksstatistieken over uw interactie met de Websites en/of Diensten, met inbegrip van de spellen die u bezocht hebt, de spelscore, bezochte pagina’s, gebruik van Site Items en Virtual Currency zoals omschreven in de Servicevoorwaarden (https://www.kabam.com/corporate/terms-of-service ), informatie over uw spel en de interactie met andere spelers, gebruikte/bezochte delen van de Websites of Diensten, en andere informatie over uw gebruik van de Websites en Diensten.

  Deze technische informatie en gebruiksgegevens, waarvan sommige verband houden met uw ID-nummer, worden verzameld via het gebruik van server log files en volgtechnologie, waaronder: (i) cookies, kleine bestanden die websites naar uw computer of draadloos toestel sturen om uw browser of mobiele toestel te identificeren of om informatie op te slaan in uw browserinstellingen; en (ii) web beacons, kleine bestanden die ons toelaten om de acties van bezoekers aan de Websites en Diensten te meten. Voor gedetailleerde informatie over hoe we cookies en andere technologie gebruiken vragen we u om de extra informatie in dit Beleid te lezen in de Paragraaf met de titel "Ons gebruik van cookies en geautomatiseerde informatieverzameling".

  Onze servers noteren noch herkennen namen of e-mailadressen van de gebruiker, tenzij de gebruiker zich voor een account registreert of deze informatie op een andere manier geeft, bijvoorbeeld bij een transactie of een indiening (deze termen zijn omschreven in onze Servicevoorwaarden). De verkregen technische informatie wordt verzameld, gebruikt en opgeslagen als anonieme globale informatie ("Globale informatie") die om een aantal redenen gebruikt en gedeeld kan worden, onder meer om de kwaliteit van onze Sites en Diensten te verbeteren; de efficiëntie en populariteit van bepaalde Sites en Diensten te evalueren; de bewegingen en spelgewoonten van de gebruikers te volgen; brede demografische trends te analyseren; naleving van onze productlicentieovereenkomsten te controleren; en de spelervaring van de gebruiker te verbeteren; en zoals verderop in dit Beleid wordt uiteengezet. WWe kunnen technische informatie (zoals hierna omschreven) of globale informatie gebruiken en met derden delen om algemene demografische en voorkeurinformatie onder Kabam-gebruikers aan te tonen. De verzameling, het gebruik en de bekendmaking van anonieme en/of Globale Informatie door ons vallen niet onder de beperkingen van dit Privacybeleid.

Ons gebruik van cookies, web beacons en geautomatiseerde informatieverzameling

Zoals veel websites gebruikt Kabam (en/onze dienstverleners die namens ons handelen, zoals Google Analytics en/of onze derden adverteerders) server log files en tools voor geautomatiseerde gegevensverzameling zoals cookies, tags, scripts en web beacons (gezamenlijk "Gegevensverzamelingtools" genoemd) als u op onze Sites en Diensten komt of ze bezoekt. We verbinden aldus verzamelde informatie aan de persoonlijk identificeerbare informatie van onze klanten. Deze Gegevensverzamelingtools sporen automatisch bepaalde technische inlichtingen op die uw browser naar onze Sites stuurt, bijvoorbeeld uw IP-adres, browsertype, browsertaal, verwijzings- en verlatenpagina’s, URL’s, platformtype, het aantal clicks, domeinnamen, landing pages, clickstream gegevens, bekeken pagina’s en de volgorde van die pagina’s, de tijd die op bepaalde pagina's wordt doorgebracht, spelinformatie en de datum en tijd van de activiteit op onze Sites of Diensten en andere, gelijkaardige informatie (gezamenlijk "Technische Informatie" genoemd) en verzamelen deze. In sommige gevallen verbinden we deze Technische Informatie voor intern gebruik met uw ID-nummer. Door het gebruik van onze Sites en/of Diensten gaat u akkoord met ons gebruik van cookies, web beacons en gegevensverzamelingtools.

We gebruiken cookies voor een aantal redenen, onder meer om: (i) het gebruik van onze Sites en Diensten te analyseren; (ii) om een meer persoonlijke ervaring te bieden; (iii) reclame te beheren; (iv) u toe te laten om gemakkelijker in te loggen op onze Sites en Diensten; (iv) om uw bezoek aan onze Sites en/of het gebruik van onze Diensten efficiënter en waardevoller te maken door u een ervaring op maat aan te bieden en u te herkennen als u terugkomt.

We kunnen ook web beacons of andere technologie inzetten voor verschillende redenen, onder meer om: (i) ons toe te laten te weten of een bepaalde pagina bezocht is of een e-mail geopend is; (ii) om pixels op te sporen die ons toelaten om efficiënter te adverteren door onze huidige gebruikers uit te sluiten van bepaalde reclameboodschappen of door de bron van een nieuwe installatie te identificeren;

U kunt uw webbrowser zo instellen dat hij u waarschuwt over pogingen om cookies op uw computer te plaatsen, het type cookies beperken dat u toelaat of cookies in elk geval te weigeren; als u cookies weigert/uitschakelt is het echter mogelijk dat u sommige of alle onderdelen van de Websites en/of Diensten niet kunt gebruiken.

Gelieve te noteren dat derden partners/providers zoals bedrijven die reclame in onze spellen of op de Websites en/of Diensten leveren, ook cookies of andere technologie kunnen gebruiken en dat die praktijken en providers hun eigen beleid hebben. Derden met wie wij samenwerken om bepaalde functies op onze site mogelijk te maken, gebruiken Local Storage Objects (LSO’s), zoals Flash, om informatie te verzamelen en op te slaan. Diverse browsers bevatten hun eigen beheerhulpmiddelen om HTML LSO’s te verwijderen. Klik hier om Flash LSO’s te beheren: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

 1. Sessiecookies

  We maken gebruik van sessiecookies om uw aanmeldingsgegevens te onthouden en de aankoop van virtuele spullen te verwerken. Deze zijn strikt nodig voor de werking van de website. Als deze cookies worden uitgeschakeld, zullen vele functies op de website niet meer functioneren. Voor meer informatie over sessiecookes en waar ze voor worden gebruikt gaat u naar http://www.allaboutcookies.org/cookies/session-cookies-used-for.html .

  Gebruikte cookies:

  • _foundation_session
  • bb_forum_view
  • bb_lastactivity
  • bb_lastvisit
  • entryUid
  • eu_privacy_consent
  • guest_naid
  • has_logged_in_kabam
  • kabam_logged_in
  • kabamId
  • kforumsession
  • PHPSESSID
  • remember_me
  • remember_me_user
  • timeout_length
  • titanic
 2. Analytische cookies

  We maken gebruik van Google Analytics om te begrijpen hoe de website wordt gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren. De gegevens van gebruikers blijven volledig anoniem. Voor meer informatie over Googles privacybeleid en analytische service gaat u naar http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html .

  Gebruikte cookies:

  • __utma
  • __utmb
  • __utmc
  • __utmz

  New Relic helpt ons om de snelheid en technische prestatie van onze website te begrijpen zodat we deze kunnen meten en verbeteren. De gegevens van gebruikers blijven volledig anoniem. Ga voor meer informatie over New Relic en wat ze doen op http://newrelic.com/

  Gebruikte cookies:

  • JSESSIONID

  Quantcast legt informatie over siteverkeer en -gebruik vast en publiceert deze informatie op de website van Quantcast. De gegevens van gebruikers blijven echter volledig anoniem. Ga voor meer informatie over Econsultancy’s siteverkeer op Quantcast naar http://www.quantcast.com/econsultancy.com

  Gebruikte cookies:

  • __qca
 3. Marketingcookies

  We maken gebruik van OpenX om onze nieuwe games en aanbiedingen op een dynamische wijze te promoten. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van OpenX naar http://www.openx.com/about/privacy-policy.

  Gebruikte cookies:

  • OX_u
  • i

  Kabam.com maakt gebruik van de volgende cookies om de prestatie van onze marketingcampagnes te meten.

  Gebruikte cookies:

  • entrypt
  • entryptfree
  • entryptpaid

Hoe we de verzamelde informatie gebruiken

Kabam kan de informatie die we via uw gebruik van de Website en Diensten verzamelen voor een aantal doeleinden gebruiken; die houden voornamelijk verband met het aanbieden en verbeteren van de kwaliteit van onze Websites en Diensten. Wij kunnen de verzamelde informatie bijvoorbeeld op de volgende manieren gebruiken:

 • Het voorzien, beheren en vergemakkelijken van uw gebruik van de Websites en Diensten, met inbegrip van het tonen van aangepaste inhoud en/of doelgerichte reclame.
 • U op de hoogte brengen van producten, nieuwe producten, diensten, kenmerken, promoties, verbeteringen en updates, met inbegrip van in-game updates, getrouwheids- en beloningsprogramma’s, en updates van de Websites, Diensten, Servicevoorwaarden en het Privacybeleid.
 • Voor de marketing van onze producten en/onze diensten aan u, met inbegrip van het toezenden van aanbiedingen, informatie over promoties, nieuwsbrieven, e-mailcampagnes en boodschappen over nieuwe, verbeterde of bestaande producten, wedstrijden en/of sweepstakes;
 • Voor het oplossen van siteproblemen; het afhandelen van, of reageren op vragen om bijstand van klanten en problemen;
 • Het verwerken of uitvoeren van uw verzoek(en) en/of bestelling(en) van spellen, producten, diensten, informatie of onderdelen, zoals Site Items en Virtual Currency;
 • Het mogelijk maken van onderlinge communicatie en interactie tussen gebruikers en het vragen van input en feedback om de spelervaring van gebruikers te verbeteren;
 • Het beheer van uw accountvoorkeuren, het opstellen van uw profiel- en registratie-informatie;
 • U verbinden met uw vrienden en/of contacten die de Websites en/of Diensten gebruiken;
 • Toezicht op de technische werking van de Websites, Diensten en het netwerk;
 • De ontwikkeling van nieuwe en/of verbeterde spellen, producten, diensten of aanbiedingen;
 • Het doorgeven van nieuws en nieuwsbrieven;
 • Om Globale Informatie te creëren, herzien, analyseren en delen;
 • Voor het identificeren, onderzoeken en beschermen tegen huidig, mogelijk of dreigend misbruik, niet toegelaten gebruik, of ongewenst gebruik van Websites of Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het onderzoeken van claims van of over andere gebruikers en/of de Websites en/of Diensten, en dergelijke inspanningen daarvoor die gebruikmaking van door derden geleverde informatie omvatten;
 • Het beheer van de Websites en/of diensten door derden;
 • De analyse van trends en gebruikersverkeer;
 • Marketing, verwerking of uitvoering van Promoties die Kabam beheert of sponsort;
 • Het oplossen van geschillen;
 • Het oplossen van fouten of problemen met Websites en/of Diensten;
 • Het volgen van aankopen en gebruiksinformatie;
 • Met u over uw account communiceren;
 • U vragen om deel te nemen aan enquêtes over producten en diensten; of
 • Als wij, naar eigen goeddunken, bepalen dat het nodig of vereist is om de veiligheid en/of integriteit van onze gebruikers, werknemers, derden, leden van het grote publiek en/of onze Websites en Diensten te waarborgen.

Als u Kabam uw e-mailadres hebt gegeven, gebruiken we dat bijvoorbeeld om: (i) te reageren op verzoeken om bijstand van klanten; (ii) om u op de hoogte te houden van uw in-game activiteit, met inbegrip van opmerkingen van vrienden en bondgenoten, berichten over in-games status, in-game events en aanbiedingen, en berichten over cadeaus en verzoeken; (iii) u het laatste nieuws te geven over nieuwe spellen, updates van producten, en getrouwheids- en beloningsprogramma’s; en (iv) overeenkomstig alle manieren die in dit Privacybeleid worden uiteengezet.

Wanneer en hoe we uw informatie mogelijk met derden delen/bekendmaken

We zullen uw informatie (met inbegrip van persoonlijke informatie) alleen delen met de volgende derden, in de volgende omstandigheden, of zoals anderszins beschreven in dit beleid:

 1. Veiligheid, beveiliging, medewerking met de ordehandhaving & het voldoen aan wettelijke verplichtingen. We maken uw informatie mogelijk bekend aan derden, met inbegrip van uw persoonlijke informatie, als we, uitsluitend naar eigen goeddunken, geloven dat bekendmaking ervan: (1) wettelijk toegelaten of vereist is; (2) verzocht wordt in verband met of relevant is voor een gerechtelijke, overheids- of wettelijke enquête, onderzoek, bevel, of gerechtelijke actie; (3) vereist of redelijkerwijs noodzakelijk is ingevolge een geldige dagvaarding, bevelschrift of een andere wettelijk geldig onderzoek of verzoek; (4) redelijkerwijs noodzakelijk is om onze Servicevoorwaarden, dit Beleid of andere wettelijke overeenkomsten af te dwingen; (5) vereist is om fraude, verkeerd gebruik, misbruik, mogelijke wets- (of regels/regelgeving) overtredingen en/of veiligheids- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins op te lossen; of (6) vereist of redelijkerwijs noodzakelijk is om te beschermen tegen dreigende schade aan rechten, eigendom of de veiligheid van Kabam, onze gebruikers, werknemers, minderjarigen, leden van het grote publiek en/of onze Websites en Diensten. We maken mogelijk ook informatie over u bekend aan onze auditors of wettelijke adviseurs in combinatie met de toegang tot onze bekendmakingsplichten en/of –rechten in het kader van dit Beleid.

 2. Derden dienstverleners, onderaannemers of tussenpersonen. We delen uw informatie mogelijk met derden bedrijven die voor ons diensten uitvoeren, met inbegrip van de verwerking van betalingen, de uitvoering van bestellingen, gegevensanalyse, marketingdiensten, e-mailcampagnes, hostingdiensten en de klantendienst. Terwijl deze bedrijven diensten voor ons uitvoeren, mogen ze toegang hebben tot uw persoonlijke informatie en zijn ze verplicht om die alleen volgens onze instructies te gebruiken voor het doel van de dienst die we van hen vereisen. In sommige gevallen kan de informatie die u aan ons verstrekt via een interface van derden, verzameld worden conform het privacybeleid van de desbetreffenden.

 3. Bedrijfsoverdracht, verkopen of fusies of afsplitsingen. In geval Kabam een bedrijfsovergang zoals een fusie, aankoop, bedrijfsafsplitsing of ontbinding (met inbegrip van een faillissement) ondergaat, of alle of een deel van zijn activa verkocht wordt, inclusief in verband met de verkoop of anderszins overdracht van een game, mogen we al uw informatie, met inbegrip van persoonlijke informatie delen, bekend maken of overdragen aan de opvolger organisatie in een dergelijke overgang.

 4. Zakelijke partners. In combinatie met het ontwikkelen en managen van onze spellen en in verband met het aanbieden van andere games, kunnen we een partnerschap aangaan met ontwikkelaars of licentiegevers om ons bij te staan in het verlenen van onze diensten aan u. We delen de informatie die u ons doorgeeft via uw sociale netwerk zoals (1) uw voor- en achternaam, (2) uw profielfoto of de URL daarvan, (3) uw gebruikersidentificatienummer van het relevante sociale netwerk dat gelinkt is aan openbaar beschikbare informatie zoals een naam en een profielfoto (4) de login e-mail die u bij registratie doorgaf aan het relevante sociale netwerk; en (5) game play informatie met deze derde partijen zodat zij onder andere het gebruik van onze dienst kunnen vergemakkelijken en eveneens contact met u kunnen opnemen over andere spellen en producten welke zij aanbieden, waarvoor u interesse zou kunnen hebben, u dienstmededelingen doen en om u om feedback en input te vragen. Gelieve onze diensten niet te gebruiken als u niet wenst dat deze informatie gedeeld wordt. Als u niet meer wenst dat uw persoonlijke informatie door onze partners gebruikt wordt, kunt u contact met ons op te nemen via privacypolicy@kabam.com en zullen we uw verzoek aan de partner doorgeven.

 5. Promoties. We delen uw informatie mogelijk in samenhang met Promoties waarop u zich inschrijft of via de Websites, als dat nodig is om de Promotie te beheren, te marketen, sponsoren of uit te voeren of als dat verplicht is door toepasselijke wetten, regels of regelgeving (bij voorbeeld om een lijst van winnaars op te stellen of om de vereiste archivering passend uit te voeren) of overeenkomstig de toepasselijke Officiële Regels van de Promotie/Sweepstake waar u aan deelneemt.

 6. Met uw toestemming Als u opteert voor, of anderszins toestemt in het delen van uw informatie met derden voor marketingdoeleinden, zullen we uw informatie met de derde partij(en) delen. In dat geval is het gebruik van uw informatie door de derde onderworpen aan hun eigen privacybeleid.

 7. Reclame voor Producten/Diensten van derden We kunnen bepaalde technische informatie en/of globale informatie gebruiken en met derden adverteerders (en andere derden) delen om algemene demografische en voorkeurinformatie onder Kabam-gebruikers aan te tonen. We kunnen ook toestaan dat adverteerders technische informatie of globale informatie verzamelen, die ze met ons mogen delen, via het gebruik van volgtechnologie zoals cookies en web beacons. De verzamelde informatie mag gebruikt worden om u gerichte ad-selection en levering aan te bieden om uw gebruikerservaring te personaliseren door de waarschijnlijkheid te verhogen dat u de reclame voor producten en diensten die u ziet aantrekkelijk zult vinden, een praktijk die bekend staat als behavioral advertising (reclame op basis van gedrag), en om webanalyses uit te voeren (d.w.z. om het verkeer en andere activiteiten van eindgebruikers te analyseren om uw ervaring te verbeteren). Voor meer informatie over behavioral advertising of opt-out van dit type reclame voor deelnemende reclamenetwerken kunt u naar de website van het Network Advertising Initiative surfen http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

  Indien u woonachtig bent binnen de EU en u zich uit wilt schrijven (opt-out), kunt u dit hier doen: http://www.youronlinechoices.eu/. Let op: dit betekent niet dat u geen advertenties meer aangeboden worden. U blijft nog steeds algemene advertenties aangeboden krijgen.

 8. Sociale media kenmerken: Onze Website omvat kenmerken van sociale media zoals de ‘Vind ik leuk’-knop van Facebook. Deze kenmerken kunnen uw IP-adres verzamelen, de pagina die u op onze site bezoekt en een cookie sturen zodat het Kenmerk behoorlijk werkt. Sociale Mediakenmerken worden hetzij door derden of rechtstreeks op onze Site gehost. Uw interacties met deze Kenmerken worden geregeld door het privacybeleid van het bedrijf dat ze levert.

 9. Aanbiedingenwalls: Pagina’s met spellen of de betreffende aankooppagina’s van Kabam tonen een "aanbiedingenwall" tonen die gehost kan zijn door een derde partij die de aanbiedingwall levert. De aanbiedingenwall laat derden adverteerders toe om gebruikers virtual currency te geven in ruil voor een interactie met een reclame of voor het invullen van een marketingaanbieding die opening van een account bij een van de adverteerders kan omvatten. Deze aanbiedingen worden niet door Kabam gemaakt of gecontroleerd. Deze aanbiedingen kunnen u getoond worden op basis van bepaalde technische informatie, zoals uw geografisch gebied of anonieme demografische informatie. Na een click op een van deze advertenties bent u niet meer op een site die gehost wordt door Kabam of een partner-platform van derden. Om gebruikersaccounts naar behoren te crediteren en fraude te voorkomen wordt een uniek identificatiemiddel gedeeld met de leverancier van de aanbiedingwall. Dit identificatiemiddel dient om uw account naar behoren te crediteren, fraude of dubbele aanbiedingen te voorkomen en om eventuele navragen van klanten over de dienst op te lossen. Zodra u een aanbieding invult, kunt u worden teruggebracht naar een Website of Dienst van Kabam.

Hoe beveiligen we uw informatie?

Kabam neemt commercieel verantwoorde beveiligingsmaatregelen om u te beschermen tegen niet toegelaten toegang tot, of niet toegelaten veranderingen aan, bekendmakingen of vernietiging van gevoelige gegevens die u deelt en wij verzamelen en opslaan. Deze beveiligingsmaatregelen kunnen praktijken omvatten zoals het bewaren van uw gevoelige gegevens op een beveiligde server achter een firewall, het overbrengen van gevoelige informatie (zoals een kredietkaartnummer) dat op onze site of mobiele applicatie wordt ingevoerd met gebruik van een veilige SSL-technologie, interne herzieningen van onze praktijken voor het verzamelen van gegevens en platformen, en fysieke beveiligingsmaatregelen die beveiligen tegen niet toegelaten toegang tot systemen waar we uw informatie in opslaan. Helaas kan geen enkel beveiligingssysteem 100 % beveiligd worden en we kunnen niet garanderen dat berichten tussen u en Kabam, de Websites of Diensten, of inlichtingen in verband met informatie die we via de Websites of Diensten inzamelen vrij is van ongeoorloofde toegang door derden. Ongeoorloofde toegang of gebruik, hardware of software storingen en andere factoren kunnen de beveiliging van gebruikersinformatie te allen tijde in het gedrang brengen. Uw paswoord is een belangrijk onderdeel van ons beveiligingssysteem. Het is uw verantwoordelijkheid om het als dusdanig te beschermen. Geef uw paswoord niet aan derden door. Als uw paswoord om de een of andere reden gecompromitteerd is, moet u het onmiddellijk veranderen en de notificatieprocedures volgen die in hoofdstuk 6 van onze Servicevoorwaarden zijn uiteengezet. (https://www.kabam.com/corporate/terms-of-service )

Uw keuzen in verband met het gebruik van uw informatie

Zoals gezegd kunt u er altijd voor kiezen om bepaalde informatie niet aan ons door te geven maar u kunt dan bepaalde onderdelen van de Websites of Diensten mogelijk niet gebruiken. Als u geen reclame van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door: (i) de instructies om uit te schrijven te volgen die te vinden zijn in de reclameboodschap die u ontvangt; of (ii) door uw e-mail voorkeuren te beheren door naar uw account via de site Kabam.com te surfen , door te klikken op de Instellingen link in de kopregel van de site, naar de Voorkeuren tab te gaan, en uzelf af te vinken van de e-maillijsten waarop u niet meer geabonneerd wenst te zijn.
Gelieve te noteren dat we u ondanks onze opt-out keuze of de aangegeven e-mail voorkeuren administratieve boodschappen blijven toesturen in verband met de Websites of Diensten, bijvoorbeeld administratieve bevestigingen, orderbevestigingen, belangrijke updates van de Websites of Diensten, en berichten over dit Beleid.

Hoe toegang krijgen tot uw informatie en deze updaten

U kunt op de volgende manieren toegang krijgen tot de informatie die Kabam over u verzamelt en ze updaten:

 1. Informatie die we van een platform van derden of een draadloos toestel ontvangen

  Om de informatie te beheren die Kabam via een platform van derden of een draadloos toestel over u ontvangt, volgt u de instructies van het platform van derden of van de leverancier van het draadloze toestel om uw informatie te updaten en uw privacy-instellingen te veranderen. Zodra Kabam uw informatie van een platform van derden of een draadloos toestel ontvangt, wordt die informatie overeenkomstig dit Privacybeleid door Kabam opgeslagen en gebruikt.

 2. Informatie die we rechtstreeks van u ontvangen

  U kunt de informatie die u rechtstreeks aan Kabam geeft updaten door in te loggen op uw account op de betreffende Kabam Website die u gebruikt en door uw accountinformatie te updaten.

 3. Toegangsrecht tot uw informatie

  U kunt eveneens een verzoek indienen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens door te mailen naar privacypolicy@kabam.com of te schrijven naar Privacy Kabam, Inc. 575 Market Street, Suite 2450, San Francisco, CA 94105. U krijgt uiterlijk binnen dertig (30) dagen antwoord.

Hoe uw account schrappen en wat gebeurt er als uw account beëindigd of geschrapt wordt

 1. Uw account deactiveren

  U kunt ook vragen om uw account te schrappen door in te loggen op de account die u wilt laten schrappen, naar de in-game ‘Help’ link te gaan, of door te klikken op de ‘Support’ (Bijstand) link op Kabam.com. Zo komt u direct op de klantenondersteuningsite waar u de link ‘Contact Us’ (Neem contact met ons op) kunt gebruiken om uw verzoek in te dienen. Geef a.u.b aan dat u uw account wenst te schrappen en geef ons uw voor- en achternaam, e-mailadres en gebruikersnaam. We leveren commercieel verantwoorde inspanningen om uw verzoek binnen de dertig (30) dagen te beantwoorden. Gelieve te noteren dat we misschien niet in staat zijn om uw verzoek uit te voeren als u niet inlogt op de account die u wenst te verwijderen, en als u multiple Kabam spellen speelt zullen we vragen dat u voor elke spelaccount een apart verzoek indient.

 2. Beëindigde of geschrapte account

  Denk erom dat zelfs na beëindiging of schrapping van uw account bepaalde of alle informatie nog steeds zichtbaar is voor anderen, met inbegrip maar niet beperkt tot informatie die: (a) opgenomen is in de inhoud van andere gebruikers, opmerkingen, postings, suggesties, met inbegrip van maar niet beperkt tot steden, bronnen en andere in-game middelen; (b) gekopieerd, opgeslagen of verspreid is door andere gebruikers; (c) gedeeld of verspreid zijn door u of anderen zoals in een openbare posting; of (4) gepost is op een platform van derden. Een verzoek om uw account te schrappen en/of te beëindigen zal niet leiden tot de verwijdering van verzamelde informatie die reeds in een globale vorm is gegoten of informatie die, uitsluitend naar ons goeddunken, niet zonder onterechte belasting van Kabam verwijderd kan worden. Kabam is niet in staat en/of verplicht om uw informatie te verwijderen van een platform van derden.

  DDenk er a.u.b. om dat uw informatie, zelfs na schrapping of beëindiging van uw account, niet volledig gewist is van onze servers en mogelijk niet gewist is van de servers van het platform van derden dat u gebruikt om toegang tot onze Diensten te krijgen. We kunnen back-up kopieën van uw informatie, met inbegrip van persoonlijke informatie, bewaren op onze servers of in onze databanken (en/of op servers of in databanken van derden die we gebruiken) om te gebruiken bij wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomst af te dwingen. Dergelijke informatie kan ingevolge dit Beleid worden bekendgemaakt, ongeacht het feit dat uw account is geschrapt of beëindigd. We zullen uw informatie bewaren voor zolang het een redelijk nuttig commercieel gebruik dient. Daarnaast kan elk platform van derden dat u gebruikt om toegang tot de Diensten te krijgen ook back-up kopieën van uw informatie bevatten, zelfs nadat uw account geschrapt of beëindigd is en kan die overeenkomstig hun privacybeleid worden gebruikt en/of bekendgemaakt.

Wijzigingen aan dit beleid

Af en toe wordt dit Privacybeleid geüpdatet om onze praktijken te verduidelijken of om nieuwe of verschillende privacypraktijken weer te geven, bijvoorbeeld als we nieuwe onderdelen toevoegen en Kabam behoudt zich het recht voor om dit Beleid te allen tijde te wijzigen of te veranderen. Als we materiële veranderingen aanbrengen zullen we u dat via duidelijke middelen melden, bijvoorbeeld via een e-mail naar het e-mailadres dat u in uw account hebt opgegeven) of door een bericht te posten op de site. Andere wijzigingen zullen ingaan op de dag dat ze zijn gepost, tenzij anders vermeld is.

Meldingen betreffende wijzigingen die op Websites zijn gepost, kunnen na 30 dagen verwijderd worden. Als u de Websites en/of de Diensten niet binnen 30 dagen hebt bezocht, vragen we u om het begin van dit Privacybeleid te raadplegen om te bepalen wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is herzien omdat er sinds uw laatste bezoek veranderingen kunnen zijn opgetreden.

Als u na de ingangsdatum van veranderingen de Websites of Materialen blijft bezoeken en/of gebruiken, met inbegrip van de Diensten die via eender welk platform van derden beschikbaar zijn, wordt het bezoek en/of gebruik gezien als een aanvaarding van en instemming om het veranderde beleid te volgen en erdoor verbonden te zijn. Het herziene Beleid heeft voorrang op alle voorgaande privacybeleiden. Daarom moedigen we u aan om dit Beleid te bekijken telkens als u toegang hebt tot de Websites of Diensten of als u ze gebruikt en raden we aan dat u voor uzelf een kopie afdrukt. Op ons verzoek gaat u ermee akkoord om een niet-elektronische versie te aanvaarden of te ondertekenen van dit Beleid of overeenkomsten die uiteengezet zijn of beschikbaar zijn op of via de Websites of een platform van derden.

Internationale activiteiten: Nota voor gebruikers buiten de VS en de EU

Kabam slaat informatie over bezoekers en spelers op de site op op servers die hoofdzakelijk in de Verenigde Staten staan en Kabam kan dergelijke informatie eveneens opslaan op servers en uitrusting in andere landen. Als u van buiten de Verenigde Staten en de Europese Unie toegang tot de Websites of Diensten hebt, melden we u dat de gegevens en persoonlijke informatie die u indient worden overgebracht naar, en bewaard worden op servers in de Verenigde Staten of andere landen. De wetten betreffende de bescherming van gegevens en andere wetten van de Verenigde Staten en/of andere landen zijn mogelijk niet zo uitgebreid als die in uw land. Door het indienen van uw gegevens en/of door het gebruiken van onze Websites of Diensten stemt u in met deze overdracht, opslag en verwerking van uw gegevens in en naar de Verenigde Staten.

Persoonsgegevens van gebruikers die buiten de Verenigde Staten wonen, worden gecontroleerd door Kabam Luxembour S.a.r.l.

Persoonsgegevens die in Zwitserland en de Europese Economische Ruimte (EER) worden verzameld, kunnen overgebracht worden naar, en opgeslagen worden op een bestemming buiten Zwitserland en de Europese Economische Ruimte (‘EER’). De gegevens in ons bezit kunnen ook verwerkt worden door werknemers buiten Zwitserland en de EER die voor ons of voor een van onze filialen of voor een van onze verkopers werken. Dit personeel kan onder meer betrokken zijn bij (i) de verwerking van transacties en uw betalingsgegevens en (ii) het verstrekken van ondersteunende diensten. Door de indiening van uw persoonsgegevens of door Kabam spellen te spelen stemt u in met deze overdracht, opslag en verwerking.

U.S. Dept. of Commerce Safe Harbor Program

Kabam, Inc. volgt de U.S. – E.U. Safe Harbor structuur en de U.S. – Swiss Safe Harbor structuur die het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot de verzameling, het gebruik en het bijhouden van persoonsgegevens van Lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland heeft opgesteld. Kabam, Inc. heeft officieel verklaard dat het de Safe Harbor Privacy principes van melding, keuze, verdere overdracht, beveiliging, de integriteit van gegevens, toegang en handhaving onderschrijft. Voor meer informatie over het Safe Harbor programma en om het certificaat van Kabam, Inc. te bekijken, surft u naar http://www.export.gov/safeharbor/.

Uw privacyrechten in Californië

Inwoners van Californië hebben het recht om het volgende te ontvangen: a) informatie ter identificatie van derden bedrijv(en) waaraan Kabam (in het vorige kalenderjaar) voor de direct marketingdoeleinden van dat bedrijf mogelijk persoonlijke informatie heeft bekendgemaakt over u en uw gezin; en b) een beschrijving van de categorieën bekendgemaakte persoonlijke informatie. Als u in Californië woont en dergelijke informatie wenst te ontvangen, dient u hier een verzoek in privacypolicy@kabam.com met "Request for California Privacy Information" (Verzoek om Californische Privacy-informatie) in de onderwerpregel en in de tekst van uw bericht. Gelieve eraan te denken dat het delen van informatie niet volledig gedekt is door vereisten en dat uw antwoord alleen informatie over gedekt delen zal omvatten. Gelieve eveneens te noteren dat bedrijven onder de wetten van Californië alleen vereist zijn om eens per kalenderjaar in te gaan op een verzoek van een klant.

Vragen

Aarzel niet om contact op te nemen met ons door hier een verzoek in te dienen privacypolicy@kabam.com bij vragen, problemen of geschillen in verband met ons Privacybeleid. Gelieve "Privacy Policy" te vermelden in de onderwerpregel zodat uw boodschap naar de juiste perso(o)nen wordt verstuurd. U kunt eveneens via de post contact opnemen met Kabam, Inc. 575 Market Street, Suite 2450, San Francisco, CA 94105.

Terug naar boven