Kabam, Inc.

Kabam, Inc. brugsbetingelser


Betingelser for levering

Introduktion

LÆS VENLIGST DISSE BETINGELSER FOR LEVERING AF TJENESTEYDELSER OMHYGGELIGT, INDEN DU ANVENDER VORE TJENESTEYDELSER. Disse Betingelser for levering af tjenesteydelser regulerer anvendelsen af de websider, der opereres af eller på vegne af Kabam, Inc. og/eller selskabets affilierede virksomheder ("Kabam," "vi" eller "os"), og på hvilke disse Betingelser for levering af tjenesteydelser vises, herunder de på samtlige kabam.com URL ("Websider") og Kabams tjenesteydelser, der tilvejebringes på eller via Websiderne og/eller er tilgængelige via diverse desktop- eller mobile webbrowsere, lokalt installerede, mobile webapplikationer, Tredjepartsplatforme, herunder sociale networkingsider ("Tredjepartsplatforme"), og diverse API-tjenester og andre tjenesteydelser, som vi fra tid til anden kan tilbyde, herunder uden begrænsning meget store mangespillerapplikationer, sociale, online og/eller andre spil og applikationer (herunder mobile applikationer), fællesskabsfora og blogs (sammen betegnet "Tjenesteydelserne"). Din ret til at anvende Websiderne og/eller Tjenesteydelserne er betinget af, at du overholder samtlige vilkår og betingelser, der er anført heri.
DETTE ER EN JURIDISK BINDENDE AFTALE MELLE DIG OG KABAM. Du er ordregivende med Kabam Inc., en virksomhed i Delaware.
Din adgang til og anvendelse af Websiderne og Tjenesteydelserne er ligeledes underlagt Kabams Persondatapolitik, som du kan finde på https://www.kabam.com/corporate/privacy-policy/ ("Persondatapolitik"), der i deres helhed er inkorporeret heri ved henvisning (både Betingelserne for levering af tjenesteydelser og Persondatapolitikken vil samlet blive refereret til heri som "Betingelserne", medmindre andet specifikt er angivet). Ved at gå ind på og/eller anvende Websiderne og/eller Tjenesteydelserne accepterer du at underkaste dig Betingelserne, herunder samtlige regler, vilkår, betingelser, restriktioner og meddelelser deri. Hvis du ikke ønsker at være bundet af Betingelserne, må du ikke gå ind på eller anvende Websiderne eller Tjenesteydelserne.

 • Materialerne. Informationer og materialer, der tilvejebringes på eller via Websiderne og/eller Tjenesteydelserne, herunder uden begrænsning, Virtuel Valuta (defineret nedenfor), Websidegenstande (defineret nedenfor) og andre data, anden tekst, billeder, grafik, lyd, video, ikoner, spil, software og opgraderinger til anvendelse i spil eller på eller via Websiderne og/eller Tjenesteydelserne (herunder et hvilket som helst nyt level, nye karakterer og in-game-genstande), links og andet indhold, features og tjenesteydelser, der er tilgængelige på eller via Websiderne og/eller Tjenesteydelserne (sammen "Materialerne"), uden Indlæg (defineret nedenfor), er beregnet til at underrette og informere dig om os og vores forretning og til at give dig adgang til Tjenesteydelserne. MATERIALERNE ER TILVEJEBRAGT "SOM DE FORELIGGER" OG DIN ANVENDELSE DERAF SKER HELT OG HOLDENT PÅ DIN EGEN RISIKO.
 • Begrænset licens og ret til at anvende materialerne. Websiderne og Tjenesteydelserne er tilvejebragt til din fornøjelse, og medmindre andet er anført på Websiderne eller i Tjenesteydelserne, alene til din personlige anvendelse. Kabam giver dig hermed en personlig, ikke-eksklusiv begrænset licens, der ikke kan overdrages eller videregives i underlicens, til at opnå adgang til og anvende Websiderne og Tjenesteydelserne til egne ikke-kommercielle underholdningsformål, der er underlagt din fulde iagttagelse af Betingelserne og en hvilken som helst og samtlige betingelser og politikker, der er anført på eller i Websiderne eller Tjenesteydelserne, herunder uden begrænsning på Tredjepartsplatforme. Kabam forbeholder sig ret til at tilbagekalde din ret til at anvende Websiden eller Tjenesteydelserne til enhver tid, som nærmere beskrevet i Afsnit 11 heri. Du anerkender, at den tid, du bruger på eller anvender Websiderne og/eller Tjenesteydelserne, herunder uden begrænsning på en hvilken som helst Tredjepartsplatform, er alene til eget underholdningsformål, og at ingen pengeværdi kan tildeles for sådan tid, og at du, bortset fra den heri tildelte licens, i henhold til loven ikke har ret til at anvende eller få adgang til Websiderne eller Tjenesteydelserne og/eller Materialerne. Bortset fra, som det udtrykkeligt er anført heri, giver Kabam dig ikke nogen anden eksplicit eller implicit ret eller licens i eller til Materialerne, Tjenesteydelser og/eller Websiderne, og enhver ret, adkomst og interesse, som Kabam har til/i Materialerne og/eller rettighederne til Websiderme, der ikke eksplicit tildeles dig af Kabam eller Kabams licensgivere, bibeholdes henholdsvis af Kabam eller Kamals licensgivere. Bortset fra de udtrykkelige undtagelser i Betingelserne må du ikke ændre (herunder uden begrænsning fremstille afledt arbejde), kopiere, tilpasse, tilbageføre, dekompilere eller på anden måde reducere til et for mennesker opfatteligt format, distribuere, frame, reproducere, genudgive, downloade, scrape, vise, poste, transmittere, overføre, give licens eller underlicens til, offentligt vise eller sælge i en hvilken som helst form eller ved hjælp af et hvilket som helst middel, helt eller delvis, Materialerne uden Kabams eller Kamals licensgiveres udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse. Dette indbefatter, men er ikke begrænset til scraping af brugerlokaliseringer, kraftniveauer eller anvendelse af en hvilken som helst ikke-offentlig information om spil eller andre brugere og flytning af disse data til andre steder.
 • Intellektuel ejendomsret. Du anerkender, at Materialerne, Tjenesteydelserne og Websiderne er beskyttet af og/eller omfattet af ophavsret, varemærker, patenter, kommercielle hemmeligheder og/eller andre ophavsretligt beskyttede rettigheder ("Intellektuel ejendomsret"), der ejes af Kabam og/eller Kamals licensgivere, herunder uden begrænsning udvælgelse, koordinering, arrangement, kompilering, samling og en hvilken som helst udvidelse deraf. Websiderne, Tjenesteydelserne og Materialerne (og en hvilken som helst Intellektuel ejendomsret og andre rettigheder relateret dertil) er og forbliver Kabam ejendom. Varemærker, handelsnavne, varebetegnelser, logoer og servicemærker, der vises på websiderne eller en hvilken som helst Tredjepartsplatform, herunder men ikke begrænset til KABAM, PLAY FOR REAL, KINGDOMS OF CAMELOT, KINGDOMS OF CAMELOT: BATTLE FOR THE NORTH, THIRST OF NIGHT, HERO FORCE, GLORY OF ROME, DRAGONS OF ATLANTIS, GLOBAL WARFARE, SAMURAI DYNASTY og EDGEWORLD mærker, logoer og varebetegnelser er de registrerede og/eller ikke-registrerede varemærker, der tilhører Kabam, Kabams licensgivere og forhandlere og/eller andre tredjeparter. Du anerkender, at den intellektuelle ejendomsret er gældende og beskyttet i samtlige medier, der eksisterer på nuværende tidspunkt eller oprettes senere og i henhold til amerikansk og udenlandsk lov. Du anerkender, at du ikke opnår ejendomsret til eller i forhold til den Intellektuelle ejendomsret. Den intellektuelle ejendomsret må ikke anvendes af dig til noget som helst formål uden Kabams forudgående, udtrykkelige og skriftlige tilladelse, medmindre det er tilladt i henhold til lov. Uanset det ovenstående kan den Intellektuelle ejendomsret ikke anvendes i forbindelse med noget produkt eller nogen tjenesteydelse, der ikke tilhører Kabam, på nogen som helst måde, der kan forårsage forveksling blandt brugere, eller på nogen som helst måde, der afslører fortrolige informationer eller nedvurderer Kabam. Intet, der er indeholdt på Websiderne eller tilgængeligt på en hvilken som helst Tredjepartsplatform skal opfattes som implicit tildelende, ved underforståelse, antagelse eller på anden måde, en licens eller ret til at anvende nogen som helst intellektuel ejendomsret. Bortset fra udtrykkelige undtagelser i en separat licensaftale, giver Kabam og Kamals licensgivere af Materialerne ikke udtrykkeligt eller implicit rettigheder til dig i forhold til patenter, copyright, varemærker eller forretningshemmeligheder.
 • Ret til at ændre. Vi forbeholder os til enhver tid ret til at ændre, indstille eller ophæve Websiderne, Materialerne, Tjenesteydelserne eller en hvilken som helst del eller dele deraf med eller uden underretning. Du accepterer, at Kabam ikke hæfter over for dig eller en hvilken som helst tredjepart for en sådan ændring, indstilling eller ophævelse.
 • Din konto. For at opnå adgang til og/eller anvende visse aspekter af Websiderne og/eller Tjenesteydelserne kan vi kræve, at du skal oprette en brugerkonto ("Konto"). Du anerkender og accepterer, at du ikke har noget ejerskab eller andre ophavsretligt beskyttede interesser i forhold til en sådan Konto. For at oprette en Konto kan vi kræve eller anmode dig om at give os visse personlige informationer (f.eks. dit navn og/eller din e-mailadresse). Det er op til dig at give Kabam dine personlige informationer. Hver gang du beslutter at give dine personlige informationer til Kabam, accepterer du at: (a) give de korrekte informationer om dig selv, som du anmodes om i vores registreringsformular (herunder din aktuelle e-mailadresse) og (b) sørge for at opretholde og opdatere dine informationer (herunder din e-mailadresse), således at de er præcise og aktuelle. Du anerkender, at Kabam, såfremt informationer fra dig er falske, upræcise, uaktuelle eller ikke fyldestgørende, har ret til at bringe din adgang til og anvendelse af Websiderne og/eller Tjenesteydelserne (eller en hvilken som helst del deraf) og din deltagelse i en hvilken som helst Tjenesteydelse indeholdt på eller tilgængelig via Websiderne eller en hvilken som helst Tredjepartsplatform til ophør. Vi kan for at oprette en Konto kræve, at du skal vælge et brugernavn og kodeord. Dit brugernavn er underlagt vise vilkår og Standarder, der er beskrevet i nedenstående Afsnit 6 og 9. Du accepterer, at Kabam efter eget skøn har ret til at indstille eller lukke din Brugerkonto og nægte enhver nuværende eller kommende anvendelse af Websiderne og/eller Tjenesteydelserne (eller en hvilken som helst del deraf).
 • Brugernavn & kodeord. Du anerkender, at du er ansvarlig for at sikre, at et hvilket som helst brugernavn, som du vælger, ikke krænker tredjemands rettigheder eller på anden måde er lovstridigt. Kabam kan nægte at tildele dig et brugernavn efter eget skøn af enhver årsag, herunder hvis det udgiver sig for eller på en vildledende måde antyder en association med en anden person eller en enhed, er eller kan være ulovligt, er eller kan være beskyttet af varemærke eller andre ophavsretligt beskyttede rettigheder, er vulgært eller på anden måde stødende, eller kan forårsage forveksling, eller af en hvilken som helst anden årsag alene efter vort skøn. Din udvælgelse og anvendelse af et specifikt brugernavn giver ikke ejerskab eller rettigheder til dette brugernavn, og Kabam forbeholder sig ret til at tilbagekalde og/eller på ny tildele dette brugernavn efter eget skøn. Du forstår og accepterer, at Kabam til enhver tid og uanset årsagen samt efter eget skøn forbeholder sig ret til at ændre, fjerne, modificere eller slette et hvilket som helst brugernavn, med eller uden forudgående varsel til dig. DU ER FULDT ANSVARLIG FOR AT HOLDE DIT BRUGERNAVN OG KODEORD SAMT ADGANG TIL OG ANVENDELSE AF DIN KONTO FORTROLIG, HERUNDER ENHVER OG SAMTLIGE AKTIVITETER (HERUNDER ANVENDELSE AF VIRTUEL VALUTA, WEBSIDEGENSTANDE, ELLER TJENESTEYDELSER PÅ ELLER VIA WEBSIDERNE ELLER TREDJEPARTSPLATFORMENE, I GIVET FALD), DER UDFØRES VED ANVENDELSEN AF DIT BRUGERNAVN OG KODEORD, UANSET OM DET ER TILLADT AF DIG ELLER EJ. Du indvilliger i ikke at overføre eller videresælge eller på anden måde transportere din konto eller retten til at anvende din konto eller rettighederne deri til tredjemand. Hvis du har grund til at mene, at din konto ikke længere er sikker, skal du: (i) øjeblikkeligt ændre dit kodeord og (ii) straks underrette os om problemet via e-mail til privacypolicy@kabam.com (med emnelinjen: "Sikkerhedsproblemer med brugernavn - kodeord").

Du må på intet tidspunkt anvende en andens Konto, og du må på intet tidspunkt give en anden tilladelse til at bruge din konto. Du accepterer, at Kabam ikke kan holdes ansvarlig for tab, som du matte lide som følge af, at en anden anvender din konto, enten med eller uden dit kendskab, og du accepterer endvidere, at du vil være ansvarlig for tab, som Kabam eller en anden måtte lide på grund af, at en anden anvender din konto. Kabam anbefaler derfor indtrængende, at du forlader din konto efter endt spil.
Du indvilliger i at betale samtlige gebyrer og omkostninger i forbindelse med din konto, herunder gældende afgifter til enhver tid, der skal betales. Medmindre andet er oplyst, skal samtlige priser betales i USD. Kabam kan til enhver tid og efter eget ønske tilføje nye produkter og tjenesteydelser mod supplerende gebyrer og omkostninger eller proaktivt ændre gebyrer og omkostninger for Tjenesteydelserne og/eller Materialerne. Du oplyser over for Kabam, at du er en autoriseret burger af den valgte betalingsmåde, der anvendes til at betale samtlige gebyrer, som du skal afholde, plus samtlige gældende afgifter. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT DU ER FULDT ANSVARLIG FOR SAMTLIGE GEBYRER OG OMKOSTNINGER PÅ DIN KONTO. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT DER IKKE KAN SKE REFUSION AF GEBYRER OG OMKOSTNINGER FRA DIN KONTO.

 • Virtuel valuta/Websidegenstande. Du anerkender, at Websiderne og/eller Tjenesteydelserne kan indbefatte kunstige kreditter eller valuta, der undertiden betegnes "Points" (sammen betegnet "Virtuel Valuta"). Den virtuelle valuta kan kun anvendes på Websiderne til at opnå adgang og visse begrænsede rettigheder til at anvende virtuelle genstande alene inden for Websiderne og Tjenesteydelserne ("Websidegenstande"). Uanset den anvendte terminologi repræsenterer Virtuel Valuta en begrænset licensret, der alene er underlagt disse Betingelser, og som ikke på noget tidspunkt kan indløses mod penge eller valutamæssig værdi fra Kabam eller en hvilken som helst anden person eller enhed. Virtuel Valuta fra Kabam indbefatter kun en begrænset licensret til at anvende Virtuel Valuta. Ud over en begrænset, personlig, genkaldelig licens, der ikke kan overføres eller gives i underlicens, til at anvende Virtuel Valuta på og i Websiderne eller Tjenesteydelserne, herunder i eller til et hvilket som helst spil, applikationer eller andre tjenesteydelser, der tilvejebringes eller tilbydes på eller via Websiderne og/eller Tredjepartsplatformene, accepterer du, at du ikke har nogen ret, adkomst eller ejerskab i eller til en sådan Virtuel Valuta.DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT VIRTUEL VALUTA OG WEBSIDEGENSTANDE IKKE HAR NOGEN KONTANT VÆRDI, OG AT HVERKEN KABAM ELLER EN HVILKEN SOM HELST ANDEN PERSON ELLER ENHED ER FORPLIGTET TIL AT VEKSLE DIN VIRTUELLE VALUTA ELLER DINE WEBSIDEGENSTANDE TIL VÆRDIGENSTANDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, REEL VALUTA, OG HVIS DIN KONTO LUKKES, INDSTILLES ELELR PÅ ANDEN MÅDE ÆNDRES , ELLER HVIS DIN RET TIL AT OPNÅ ADGANG TIL WEBSIDERNE OG/ELLER TJENESTEYDELSERNE OPHØRER, SÅ VIL DEN VIRTUELLE VALUTA, WEBSIDEGENSTANDENE OG DIN KONTO IKKE HAVE NOGEN VÆRDI.

Kabam forbeholder sig ret til at opgøre gebyrer for retten til adgang eller til at anvende Virtuel Valuta eller Websidegenstande, og/eller kan gratis distribuere Virtuel Valuta eller Websidegenstande gratis. Kabam kan for eksempel som en salgsfremmende foranstaltning eller fordel ved medlemskab give brugere et vist beløb i Virtuel Valuta eller en bestemt Websitegenstand baseret på gennemførelse af en aktivitet, såsom tilmelding af et vist antal brugere. Du anerkender og accepterer, at Kabam til enhver tid kan ændre eller tage skridt, der indvirker på den opfattede værdi af eller prisfastsættelse for enhver Virtuel Valuta, Websidegenstande og/eller en hvilken som helst Tjenesteydelse, med undtagelse af hvad der måtte være anført på skrift. Virtuel Valuta og Websidegenstande vil ikke udløbe og vil ikke medføre gebyrer for ikke-anvendelse.
Du kan ligeledes opnå licens til at anvende Virtuel Valuta og/eller Websidegenstande ved at indløsning af tredjeparts Virtuel Valuta, herunder uden begrænsning Facebook Credits. Hvis du køber eller anvender Facebook Credits, accepterer du Facebooks betingelser for levering af tjenesteydelser, herunder uden begrænsning enhver betalingsbetingelse og politik om privatlivets fred, og at Kabam er ikke en part i sådanne transaktioner.
Samtlige køb af Virtuel Valuta og Websidegenstande er definitive og vil under ingen omstændigheder kunne refunderes, overføres eller veksles.
Kabam har den absolutte ret til at forvalte, regulere, kontrollere, ændre og/eller eliminere en sådan Virtuel Valuta og/eller sådanne Websidegenstande efter eget skøn, og Kabam kan ikke holdes ansvarlig over for dig eller andre for udøvelsen af sådanne rettigheder. Virtuel Valuta og Websidegenstande vil for eksempel være tabt, blive slettet på din konto eller mistet når/hvis din konto afsluttes, indstilles eller lukkes af enhver årsag, eller når Kabam afbryder en hvilken som helst eller samtlige Websider eller Tjenesteydelser, herunder uden begrænsning enhver Tjenesteydelse, der tilvejebringes eller tilbydes via Tredjepartsplatforme.
Kabam forbeholder sig ret, efter eget skøn, til at foretage samtlige beregninger vedrørende saldoen af Virtuel Valuta på din konto. Kabam forbeholder sig endvidere ret, efter eget skøn, til at fastsætte beløbet af Virtuel Valuta, der krediteres og debiteres din konto i forbindelse med din anvendelse af Websiderne (herunder ethvert spil, applikationer eller tjenesteydelser, der tilvejebringes eller tilbydes på websiderne eller via Tredjepartsplatforme), adgang til Salgsfremmende foranstaltninger, og/eller køb af Websidegenstande. Mens Kabam bestræber sig på at foretage samtlige sådanne beregninger på et konsistent og rimeligt grundlag, anerkender og accepterer du hermed, at Kabams fastsættelse af beløbet af Virtuel Valuta på din konto er definitiv, medmindre du over for Kabam kan dokumentere, at en sådan beregning forsætligt var eller er ukorrekt.

 • Overførsler af Virtuel Valuta/Transaktioner. En hvilken som helst uautoriseret overførsel, handel, salg eller ombytte af Virtuel Valuta, Websidegenstande eller Konti ("Uautoriserede Transaktioner") til tredjemand, herunder andre brugere af Websiderne eller Tjenesteydelserne, sanktioneres ikke af Kabam og er strengt forbudt. Samtlige brugere, der deltager i sådanne aktiviteter, gør det for egen risiko og accepterer dermed, at holde Kabam skadesløs i forhold til enhver og samtlige konsekvenser, der følger af sådanne handlinger. Du anerkender, at Kabam kan stoppe, indstille, afslutte, afbryde eller tilbageføre enhver Uautoriseret Transaktion, uanset hvornår en sådan Uautoriseret Transaktion opstod (eller endnu ikke er opstået), når Kabam har mistanke om eller bevis for svig, overtrædelse af Betingelserne, overtrædelse af en hvilken som helst anden gældende lov eller bestemmelse, eller enhver forsætlig handling med henblik på at gribe forstyrrende ind i den normale drift af Websiderne eller Tjenesteydelserne. Du accepterer endvidere, at Kabam efter eget skøn kan tilbageføre enhver transaktion, der er i Kabams bedste interesse, eller debitere din saldo med Virtuel Valuta, herunder uden begrænsning, iværksætte tiltag, der kan bevirke at din saldo nulstilles og/eller bliver negativ. Kabam kan, efter eget skøn, afslutte, indstille eller ændre din konto, hvis du foretager eller medvirker til en Uautoriseret Transaktion. Kontrol af visse informationer i forbindelse med en transaktion, hvori der er involveret Virtuel Valuta og/eller Websidegenstande, kan være krævet forud for Kabams accept deraf. Som en betingelse for at modtage Virtuel Valuta, Websidegenstande eller andre præmier for deltagelse i Salgsfremmende foranstaltninger, kan det endvidere kræves, at du skal give yderligere informationer, underskrive en frigørelse eller give tilladelse til anvendelse af visse biografiske eller andre informationer om dig i Kabams marketingsmaterialer, herunder på websiderne og i Tjenesteydelserne. Du anerkender og accepterer, at Kabam ikke kan holdes ansvarlig for anvendelse eller tab af sådanne informationer, Virtuel Valuta og/eller Websidegenstande på grund af en hvilken som helst uautoriseret tredjepartsaktivitet, såsom hacking, phishing, kodeord mining, social engineering og/eller en hvilken som helst anden uautoriseret tredjeparts eller anden brugers aktivitet. Kabam kan udskifte sådan tabt Virtuel Valuta og/eller Websidegenstande under visse omstændigheder, efter eget skøn og på et case-by-case-grundlag, uden at påtage sig nogen forpligtelse eller noget ansvar. Det kan være nødvendigt, at du over for Kabam eller Kabams udpegede agent oplyser dit kreditkortnummer eller anden faktureringsinformation, og relaterede informationer, for at købe Virtuel Valuta eller Websidegenstande. Du kan ligeledes få mulighed for at deltage i tredjepartstilbud om modtagelse af Virtuel Valuta. Kabam er ikke ansvarlig over for dig for gebyrer i forbindelse med kreditkort eller bankrelaterede omkostninger og gebyrer i forbindelse med dine transaktioner på Websiderne, på eller via Tredjepartsplatforme, eller for din deltagelse i en hvilken som helst tredjeparts tilbud. Alle sådanne transaktioner administreres af en tredjeparts betalingsprocessor og/eller forretning. Kabam fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for sådanne transaktioner, og du accepterer, at din eneste regresmulighed vedrørende sådanne transaktioner går via en sådan tredjepartsprocessor og/eller forretning. Du anerkender og accepterer: (a) at enhver information, der er relateret til en kreditkorttransaktion, vil blive behandlet af Kabam som beskrevet i Persondatapolitikkenhttps://www.kabam.com/corporate/privacy-policy/ og i givet fald i Persondatapolitikken for tredjepartens betalingsprocessorer eller forretninger anvendt af Kabam på eller via Websiderne eller Tredjepartsplatformene, (b) at samtlige kreditkort- eller andre betalingsrelaterede informationer, som du oplyser til Kabam, Kabams udpegede betalingsprocessor eller forretning, eller en tredjepart, der tilvejebringer tilbud, er korrekte, aktuelle og fyldestgørende; (c) at du vil betale enhver og samtlige omkostninger, der pådrages af dig eller enhver autoriseret bruger af din betalingsform som følge af dit køb ved de gældende rentesatser, når sådanne omkostninger pådrages; og (d) at du afholder enhver og samtlige offentlige, føderale, statslige og lokale afgifter, der er relateret til eller opstår i forbindelse med dit køb
 • Online-tjenesteydelser/Dit ansvar. Mens du bruger én af Websiderne og/eller Materialerne, herunder på eller i ethvert Indlæg (som defineret nedenfor), postings eller ratings, accepterer du at efterleve vore fællesskabsstandarder og retningslinjer, der er anført i "Bekendtgørelser" eller "Stickies" på Websidernes fora (enhver sådan standard er inkorporeret heri ved henvisning i disse Betingelser) (sammen betegnet "Standarder"). Du indvilliger i ikke at:
  • Anvende Websiderne eller Tjenesteydelserne på nogen som helst måde, der overtræder gældende lov eller bestemmelser eller er forbudt i henhold til disse Betingelser;
  • "Stalke", genere, true eller bedrage andre Kabam-brugere eller et hvilket som helst medlem af Kabams personale, herunder ved mobbe, såre, BEKLAGE DIG MED CAPSLOCK, spame, anvende alt for store billeder, således at skærmbilledet passerer for hurtigt, til at det kan læse, eller ved at bruge returtasten gentagne gange;
  • Oprette en falsk identitet eller efterligne en anden person eller en enhed, herunder uden begrænsning, identiteter, der med urette indikerer, at du er ansat hos Kabam eller Kabams repræsentant, opslagstavlemoderator, guide, en anden bruger eller host, eller at du er en berømt eller offentlig person;
  • Opnå adgang til en anden brugers Konto uden tilladelse;
  • Sende, poste, overføre eller gøre pornografiske, seksuel grafik, truende, generende, hadefulde, race- eller etnisk fornærmende, ansporende, vildledende, intrigante, ærekrænkende, æresfornærmende, eller på anden måde upassende eller stødende kommentarer eller indhold, herunder enhver anvendelse af tegn som 1@#$% i stedet for bogstaver, og som indeholder emner, der kan være skadelige for eller true et barns eller en mindreårigs sikkerhed;
  • Fremsætte tilbud, reklamere eller fremsætte tilbud om varer, tjenesteydelser, eller andre kommercielle aktiviteter uden for Kabam;
  • Sende, poste eller overføre eller gøre tilgængelig ethvert uopfordret eller upassende indhold, information eller indlæg, junk mail, SPAM, kædebreve, pyramideordninger, investeringsmuligheder eller andet uønsket eller uautoriseret kommercielt eller reklamemæssigt indhold, informationer eller kommunikationer, bortset fra hvad der er udtrykkeligt tilladt af Kabam som anført i Betingelserne eller på skrift;
  • Dele kodeord til Kabam med tredjepart;
  • Sende, poste eller overføre eller gøre indhold, informationer eller indlæg, der er ophavsretligt beskyttet, herunder copyright, varemærke, forretningshemmelighed eller patentrettigheder, eller på anden måde omfattet af tredjeparts ejendomsret, herunder rettigheder til privatliv eller offentliggørelse, tilgængelige, medmindre du er ejer af sådanne rettigheder eller har tilladelse fra ejeren af sådanne rettigheder til at gøre dette og til at give Kabam samtlige licensrettigheder, der er nødvendige for at transmittere eller fastholde sådant indhold, informationer eller indlæg;
  • Forvanske kilde, identitet eller indholdet af informationer, der er sendt, posted, overført eller gjort tilgængelig via Websiderne, Tjenesteydelserne eller en Tredjepartsplatform, (såsom påberåbelse af et frembragt værk som dit ejet, når det reelt ikke er dit);
  • Anvende funktioner fra Websiderne eller Tjenesteydelserne til andet end deres tilsigtede formål, herunder udnyttelse af funktionsfejl for personlig fortjeneste;
  • Interferere med eller deaktivere enhver sikkerhedsrelateret funktion ved Websiderne eller Tjenesteydelserne, eller en hvilken som helst del deraf, herunder enhver Tjenesteydelse, der er tilgængelig på eller via en hvilken som helst Tredjepartsplatforme;
  • Skade, deaktivere, overbebyrde eller svække Websiderne eller Tjenesteydelserne, herunder enhver Tjenesteydelse, der er tilgængelig på eller via enhver Tredjepartsplatform, herunder ved at sende, poste, overføre eller distribuere hvad som helst, der indeholder en virus eller anden kode, der er beregnet til at skade eller interferere med Websiderne eller Tjenesteydelserne eller en hvilken som helst del deraf, eller ethvert software, hardware, udstyr, system, data, eller andre informationer fra Kabam eller en hvilken som helst tredjepart;
  • Iværksætte et angreb på en hvilken som helst server, der er anvendt i forbindelse med Websiderne eller Tjenesteydelserne, eller en hvilken som helst del deraf, eller på anden måde forsøge at afbryde sådanne servere eller en hvilken som helst Tjenesteydelse, der er tilgængelig derpå, eller via en hvilken som helst Tredjepartsplatform, herunder, ved hacking eller DOS-angreb;
  • Forsætligt interferere med funktionen eller fair play af enhver Tjenesteydelse, der er tilgængelig på websiderne eller via en hvilken som helst Tredjepartsplatform, eller andre brugeres glæde over sådanne Tjenesteydelser;
  • Decifrere, dekompilere, skille, reverse engineer eller på anden måde forsøge at aflede koder eller underliggende ideer eller algoritmer for en hvilken som helst del af Websiderne eller Materialerne, herunder enhver Tjenesteydelse, der er tilgængelig på eller via Websiderne eller Tredjepartsplatformene;
  • Anvende, udvikle eller distribuere enhver robot (eller "bot"), spider, uautoriseret skript, uautoriseret scraper eller offline-reader eller enhver anden for snyd, udnyttelse, mod, bot, hack eller lignende, eller software fra enhver uautoriseret tredjepart designet til at ændre eller interferere med eller give automatisk adgang til eller anvendelse af Websiderne eller Tjenesteydelserne, eller en hvilken som helst del deraf, eller enhver Tjenesteydelse, der er tilgængelig på eller via enhver Tredjepartsplatform;
  • Tilpasse eller efterligne en hvilken som helst del af Websiderne eller Tjenesteydelserne uden Kabams skriftlige tilladelse;
  • Købe, sælge eller handle med Websidegenstande eller Brugerkonti for ikke-Kabam items (herunder kontakter) eller vice versa;
  • Foretage upassende anvendelse af Kabams supporttjenesteydelser, herunder ved indsendelse af falske misbrugsrapporter;
  • Antyde eller angive, at enhver erklæring, du fremsætter, er godkendt af Kabam uden Kabams skriftlige samtykke;
  • Høste eller indsamle informationer om en hvilken som helst bruger af Websiderne eller Tjenesteydelserne, herunder en hvilken som helst Tjenesteydelse, der er tilgængelig via Tredjepartsplatforme, herunder Personlige informationer eller andre Kontoinformationer, herunder kodeord, e-mailadresser eller geografiske beliggenheder;
  • Ændre en hvilken som helst del af Websiderne eller Tjenesteydelserne, herunder en hvilken som helst Tjenesteydelse, der er tilgængelig via en hvilken som helst Tredjepartsplatform, til egne personlige eller kommercielle formål, herunder men ikke begrænset til, ændring, tilpasning, licens, underlicens eller oversættelse af Websiderne eller Tjenesteydelserne; eller
  • Bistå, give tilladelse eller tilskynde tredjemand til at deltage i en hvilken som helst af de aktiviteter, der er beskrevet i ovenstående opremsning;

Når du anvender Websiderne eller Materialerne, accepterer du at overholde disse og samtlige Standarder, såvel som samtlige gældende love, regler og bestemmelser, Kabam kan efter eget skøn slette, indstille, afslutte eller lukke din Brugerkonto, med eller uden forudgående underretning til dig, for en hvilken som helst overtrædelse af disse Betingelser, herunder en hvilken som helst af standarderne.

 • Forums & Indlæg. Tjenesteydelserne kan indbefatte features såsom ratings, opslagstavler, e-mailtjenesteydelser, blogs og/eller andre fora eller områder, hvor du og andre kan poste eller overføre informationer eller via Websiderne eller Tjenesteydelserne, herunder via Tredjepartsplatforme (sammen betegnet "Fora") og kan videredistribuere indhold, du kan sende/uploade/poste på Websiderne eller via Tredjepartsplatforme. Ved at sende, poste eller transmittere fotografier, grafik, kreative forslag, ideer eller Brugerideer, noter, koncepter, informationer, ratings eller andre materialer (sammen betegnet "Indlæg") til Kabam eller ved at poste sådanne indlæg på områder af Websiderne (herunder uden begrænsning, Fora) eller på Tredjepartsplatforme, giver du Kabam og Kabams repræsentanter og brugere en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royalty-fri, stedsevarende, uigenkaldelig ret, der kan gives i underlicens, til at anvende, reproducere, distribuere (via talrige tredjemænd), frembringe afledte værker af, offentligt fremvise, offentligt vise, digitalt udføre, fremstille, få fremstillet, sælge, udbyde til salg og importere sådanne Indlæg i medier, der kendes nu og som senere udvikles, uanset formålet, kommercielt eller på anden måde, uden godtgørelse til dig eller udbyderen af indlægget. Ingen af indlæggene vil være omfattet af en forpligtelse, det være sig med hensyn til tavshedspligt, tildeling eller anden måde, fra vor side, og vi kan ikke holdes ansvarlige for anvendelse eller beskrivelse af noget Indlæg. Informationer og Indlæg indeholdt på vore Fora stammer fra personer, der ikke er knyttet til os. Du må ikke transmittere Indlæg til eller via Websiderne, Tjenesteydelser eller Tredjepartsplatforme, eller til Kabam, som du anser for at være fortrolige eller ophavsretligt beskyttede, og ethvert Indlæg skal anses for at være ikke-fortroligt. Du er ansvarlig for ethvert Indlæg. Du anerkender og accepterer, at dine kommunikationer med andre brugere via Foraene er offentlig og ikke private kommunikationer, og at du ikke kan forvente beskyttelse af privatlivet vedrørende din anvendelse af Foraene. Du anerkender, at en hvilken som helst personlig information, som du kommunikerer via Foraene, kan ses og anvendes af andre og kan resultere i uopfordrede kommunikationer. Kabam opfordrer dig kraftigt til ikke at afsløre en hvilken som helst personlig information om dig selv i dine kommunikationer via Foraene. Kabam er ikke ansvarlig for informationer, som du vælger at kommunikere via Foraene eller Indlæg. Du anerkender, at en stor mængde informationer er tilgængelige i vore Fora, og at personer, der deltager i sådanne Fora lejlighedsvis poster Indlæg eller fremsætter erklæringer, det være sig forsætligt eller ikke forsætligt, der er upræcise, falske, ulovlige eller vildledende. Vi hverken støtter eller er ansvarlige for sådanne Indlæg eller erklæringer, eller for en hvilken som helst holdning, råd, information eller anden udtalelse, der er fremsat eller vist på Websiderne eller Tjenesteydelserne, via Tredjepartsplatforme, eller i et hvilket som helst andet Forum af tredjemand eller tredjeparter. Holdninger, der gives udtryk for i Foraene, afspejler alene holdningerne for Foraenes deltagere og afspejler ikke nødvendigvis Kabams holdning eller holdninger. Vi er ikke ansvarlige for fejl eller udeladelser i artikler eller indlæg, for hyperlinks indlejret i Indlæg eller for resultater, der er opnået ved anvendelse af sådanne erklæringer eller informationer. Kabam eller Kabams tilknyttede enheder, leverandører eller agenter kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for tab eller skade som følge af din tillid til Indlæg eller andre informationer eller materialer opnået fra Websiderne, Tjenesteydelser, eller en hvilken som helst Tredjepartsplatform. Vi er ikke forpligtede til at overvåge Websiderne, Tjenesteydelser, en hvilken som helst Tredjepartsplatform, eller Foraene, eller Indlæg eller andre materialer, som du eller tredjemand eller tredjeparter overfører eller poster på Websiderne, i Tjenesteydelserne, på en hvilken som helst Tredjepartsplatform, eller i Foraene. Du anerkender og accepterer, at Kabam har ret (men ikke er forpligtet) til efter eget skøn at foretage et eller samtlige af følgende punkter: (i) ændre, fjerne, eller afvise at poste eller tillade, at der postes eller lagres Indlæg eller meddelelser; (ii) overvåge og/eller filtrere en hvilken som helst af dine kommunikationer via Foraene (herunder uden begrænsning, ved hjælp af blokering eller udskiftning af fyldeord eller andet sprog, der kan anses for generende eller stødende); og/eller (iii) fremlægge et hvilket som helst Indlæg eller en meddelelse eller en hvilken som helst kommunikation via Foraene, og omstændighederne i forbindelse med transmissionen deraf, til en hvilken som helst tredjepart for at drive Websiderne eller enhver Tjenesteydelse, der er tilgængelig derpå eller via en hvilken som helst Tredjepartsplatform for at (a) beskytte Kabam og Kabams sponsorer, ansatte, funktionærer, direktører, aktionærer, agenter, repræsentanter og tilknyttede enheder og Kabams brugere og gæster; (b) at overholde lovbestemte forpligtelser eller statslige påbud; og (c) at gennemføre disse Betingelser; eller af en hvilken som helst anden årsag eller formål. Uanset hvad der er anført heri, indestår du, når du poster et Indlæg, for og garanterer, at (a) du ejer eller på anden måde kontrollerer samtlige rettigheder, inklusive uden begrænsning, enhver copyright, til dit Indlæg, at for at du på anden måde er juridisk berettiget til at poste Indlægget; (b) indholdet er korrekt; (b) anvendelse af det indhold, du leverer, overtræder ikke Betingelserne og vil ikke forårsag tab for nogen person eller enhed; og (d) du vil holde Kabam og/eller Kabams datterselskaber og tilknyttede enheder skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå fra indhold, informationer og ratings, herunder uden begrænsning, samtlige Indlæg, som du tilfører, leverer eller transmitterer til Kabam eller Websiderne eller en hvilken som helst Tredjepartsplatform. Kabam har ret, men ikke er forpligtet, til at overvåge, redigere eller fjerne aktivitet eller indhold. Kabam påtager sig intet ansvar og kan ikke holdes ansvarlig for indhold, materialer eller Indlæg, der postes af dig eller en hvilken som helst tredjepart. KABAM FORBEHOLDER SIG RET TIL AT FJERNE ETHVERT INDLÆG, DER IFØLGE KABAMS EGET SKØN OVERTRÆDER EN LOV ELLER EN PERSON RETTIGHED, OVERTRÆDER ENHVER PERSONS RETTIGHEDER ELLER PÅ ANDEN MÅDE ER UPASSENDE SOM INDLÆG ELLER VISNING PÅ WEBSIDERNE, I TJENESTEYDELSERNE ELLER PÅ EN HVILKEN SOM HELST TREDJEPARTS PLATFORM.

Kabam kan lagre Indlæg uden tidsbegrænsning. Kabam er imidlertid ikke forpligtet at lagre
Indlæg eller gøre Indlæg tilgængelige for dig i fremtiden. Indlæg kan destrueres uden din tilladelse, uden at Kabam i den henseende kan holdes ansvarlig.

 • Ophør. Din ret til at opnå adgang til og anvende Websiderne, Tjenesteydelserne og Materialerne forbliver i kraft, indtil den bringes til ophør i henhold til Betingelserne. Kabam forbeholder sig ret til at tilbagekalde den licens, du har fået tildelt heri, og hvis vi gør det, kan Kabam bringe din adgang til og anvendelse af Websiderne, Tjenesteydelserne og Materialerne til ophør og kan efter eget skøn opretholde eller slette din konto og en hvilken som helst genstand, der er forbundet hermed, herunder uden begrænsning enhver Virtuel Valuta, Websidegenstand og ethvert Indlæg. Hvis Kabam tilbagekalder din licens, vil Kabam ikke være ansvarlig over for dig for den tid, du har brugt, for Virtuel Valuta, Websidegenstande og/eller Indlæg i forbindelse med din konto, eller af en hvilken som helst anden årsag. Du forstår navnlig, men uden begrænsning, at den tid, du har brugt på at opsamle Virtuel Valuta, opsamle eller frembringe Websidegenstande, frembringe Indlæg, eller opsamle eller frembringe andre digitale og/eller virtuelle genstande, ikke kan tildeles værdi, og du forstår og accepterer, at du under ingen omstændigheder vil modtage kompensation for Virtuel Valuta, Websidegenstande eller Indlæg, uanset om du ikke længere har adgang til dem.

Kabam kan indstille, lukke, ændre eller slette din konto eller rettigheder dertil med eller uden forudgående varsel til dig, til enhver tid af enhver årsag eller uden grund, herunder uden begrænsning, for en hvilken som helst overtrædelse eller mistanke om overtrædelse af Betingelserne eller af en hvilken som helst anden årsag, som Kabam efter eget skøn beslutter er passende. Din konto kan for eksempel blive slettet og lukket uden varsel, hvis Kabam efter eget skøn mener, at du er under 13 år gammel; hvis du indsender falske, ukorrekte eller ikke aktuelle eller ikke-fyldestgørende informationer (eller informationer, der bliver falske, upræcise, ikke aktuelle eller ikke-fyldestgørende); eller Kabam har rimelig grund til at mistænke, at sådanne informationer er falske, upræcise, ikke aktuelle eller ikke-fyldestgørende. Efter lukning vil din ret til at opnå adgang til og anvende Websiderne, Tjenesteydelserne og Materialerne, herunder uden begrænsning Websidegenstande og Virtuel Valuta, øjeblikkeligt ophøre. Kabam forbeholder sig ligeledes ret til at nægte en tjenesteydelse til enhver og til at fjerne indhold, Indlæg eller Materialer af enhver årsag efter eget skøn.
Du kan lukke din konto ved at fremsende en anmodning her med angivelsen "Luk venligst Min Konto" privacypolicy@kabam.com. Kabam kan lukke din konto efter eget skøn, hvis den har været inaktiv i en periode på mindst 6 måneder. Din konto vil blive betragtet som inaktiv, hvis du ikke logger på et hvilket som helst af Websiderne eller Tjenesteydelser med dit brugernavn og dit kodeord.
Bestemmelserne i Afsnit 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 21, 22, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 og 37 vil fortsat gælde efter ophøret af disse Betingelser for levering af tjenesteydelser.

 • Kvalifikation. Medmindre andet er anført, skal du mindst være fyldt 13 år for at anvende Websiderne eller Tjenesteydelserne eller alt, der er tilgængeligt eller tilgængeligt på websiderne eller via Tredjepartsplatforme, for at oprette en Konto, eller overføre eller poste ethvert Indlæg eller en hvilken som helst personlig information på et Forum eller en Blog eller andetsteds på websiderne. Ved at gå ind på, anvende og/eller poste indhold eller meddelelser til eller via Websiderne eller Tjenesteydelserne, herunder Tjenesteydelser, der er tilgængelige via Tredjepartsplatforme, erklærer du, at du mindst er 13 år gammel eller ældre for amerikanske, britiske, nord-irske eller canadiske brugere, eller at du er voksen i en hvilken som helst anden jurisdiktion. BRUGERE I ALDEREN 13-18: HVIS DU ER FORÆLDER ELLER VÆRGE OG DU GIVER SAMTYKKE TIL, AT DIT BARN BLIVER REGISTRERET PÅ WEBSIDERNE OG/ELLER FOR TJENESTEYDELSERNE, INDVILLIGER DU I AT BLIVE UNDERLAGT DISSE BETINGELSER I FORBINDELSE MED BARNETS ANVENDELSE AF WEBSIDERNE OG/ELLER TJENESTEYDELSERNE OG/ELLER ALT, DER KAN OPNÅS ADGANG TIL, ELLER SOM ER TILGÆNGELIGT PÅ WEBSIDERNE ELLER VIA TREDJEPARTSPLATFORME. DU ACCEPTERER LIGELEDES, AT ENHVER BETALING, SOM DIT BARN GIVER TILLADELSE TIL, SKAL SKE PÅ DIT ENEANSVAR. I henhold til amerikansk lov og 47 U.S.C. § 230(d), som ændret, skal vi hermed meddele, at der findes kommercielt tilgængelig forældrekontrolbeskyttelse (såsom computerhardware, software eller filtrering af tjenesteydelser), der kan hjælpe dig til at begrænse adgang til materiale, der er skadeligt for mindreårige. Informationer til identifikation af aktuelle udbydere af beskyttelser findes på America Links Up: http://www.netparents.org/parentstips/browsers.html.
 • Brugerideer. Kabam accepterer ikke og tager ikke uopfordrede ideer fra brugere under overvejelse, herunder ideer til nye salgsfremmende foranstaltninger, produkter, spil, applikationer, teknologier eller processer eller andre ideer (sammen betegnet "Brugerideer"). Du må ikke fremsende Brugerideer til eller via Websiderne, Tjenesteydelser eller Tredjepartsplatforme, eller til Kabam via e-mail, som du anser for fortrolige eller ophavsretligt beskyttede. Du accepterer, at det af Kabam ikke kan kræves, at Brugerideer skal betragtes som fortrolige eller ophavsretligt beskyttede. Du er ansvarlig for enhver Brugeride, du fremsender. Du accepterer, at du ved at fremsende Brugerideer til Kabam, herunder ethvert koncept, knowhow eller ideer, dermed giver Kabam en stedsevarende, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royalty-fri, licens, der kan gives i underlicens, og overdragelig licens til at anvende, reproducere, distribuere, sælge, udnytte, klargøre afledt arbejde og visning af Brugerideerne i forbindelse med Websiderne eller Tjenesteydelserne, og for Kabams (og Kabams efterfølgernes) forretning, herunder uden begrænsning, til at fremme og videredistribuere dele af eller alle Brugerideerne (og afledt arbejde deraf) i ethvert medieformat og via enhver mediekanal, uanset om denne er kendt nu eller udvikles senere, uden betaling kontering til dig eller andre. Kabam er ikke forpligtet til at evaluere, gennemgå eller bruge Brugerideer.
 • Anerkendelser. Du accepterer og anerkender hermed, at: (a) Kabam har ret til at indhente uder underretning af dig visse informationer om din computer eller software, herunder uden begrænsning, dit operativsystem, identifikation af dine harddiske, CPU, IP- adresse og Internetbrowser med henblik på identifikation og andre lovlige formål; (b) Kabam har ret til uden underretning af dig at indhente ikke-personlige informationer fra din opkobling på Websiderne eller Tjenesteydelserne eller via en hvilken som helst Tredjepartsplatform til demografiske eller andre lovlige formål; og (c) Kabam har ret til uden underretning af dig at indhente informationer fra din computer, software, og dele eller sektioner deraf, herunder uden begrænsning, din computers random access memory, videokort, CPU, harddisk(e) og en hvilken som helst anden lageranordning for at hjælpe os med at kontrollere brugere, der kan udvikle og/eller anvende "hacks." De informationer, der opnås i dette Afsnit, kan anvendes til identifikation af personer eller enheder, der ikke er i overensstemmelse med, eller af Kabam menes ikke at være overensstemmende med Betingelserne og en hvilken som helst og samtlige andre af Kabams Standarder, regler, politikker, underretninger og/eller aftaler. Du anerkender og accepterer, at du (og ikke Kabam) er ansvarlig for at indhente og opretholde samtlige telekommunikationer, bredbånd, og computerhardware, udstyr, og tjenesteydelser, der er behov for med henblik på adgang til og anvendelse af enhver tjenesteydelse, der leveres af Kabam, herunder uden begrænsning, Websiderne, Tjenesteydelser eller Tredjepartsplatforme, og betaling af ethvert gebyr i forbindelse hermed. Du anerkender ligeledes, at du er ansvarlig for at opnå og opretholde din adgang til enhver Webside, via hvilken du kan opnå adgang til Kabams produkter eller Tjenesteydelser, herunder Websiderne og enhver Tredjepartsplatform.
 • Privatlivets fred. Kabam anvender de informationer og data, som du oplyser, på flere måder til at administrere Websiderne og Tjenesteydelserne, herunder de Tjenesteydelser, Kabam gør tilgængelige Tredjepartsplatforme. For yderligere informationer se venligst vores Persondatapolitik (findes på https://www.kabam.com/corporate/privacy-policy/.) Hvis du ikke accepterer vilkårene i Persondatapolitikken, kan du ikke anvende Websiderne eller Tjenesteydelserne, herunder en hvilken som helst Tjenesteydelse, der er tilgængelig via en hvilken som helst Tredjepartsplatform. Uden at begrænse Betingelserne i Persondatapolitikken, forstår du, at vi ikke garantere, at din anvendelse af Websiderne eller Tjenesteydelserne, herunder en hvilken som helst Tjenesteydelse, der er tilgængelig via Tredjepartsplatforme, og/eller de informationer, du har oplyst, vil være private eller sikre, og vi er ikke ansvarlige over for dig for svigtende beskyttelse af privatlivets fred eller sikkerhed, som du måtte opleve. Du er fuldt ansvarlig for at trække forholdsregler og tilvejebringe de sikkerhedsforanstaltninger, der er bedst egnet til din situation og tilsigtet anvendelse af Websiderne eller Tjenesteydelserne, herunder en hvilken som helst Tjenesteydelse, der er tilgængelig via en hvilken som helst Tredjepartsplatform.
 • Sweepstakes/Konkurrencer. Vi kan fra tid til anden tilbyde eller lade dig deltage i salgsfremmende foranstaltninger, foræringer, konkurrencer eller sweepstakes (hver en "Promotion") på vore Websider, via Tjenesteydelserne, eller via en Tredjepartsplatform. Deltagelse i enhver Promotion er underlagt de officielle regler eller retningslinjer, der gælder for denne Promotion. Kabam kan annoncere regler i forbindelse med enhver Promotion, men uanset om der annonceres specifikke regler eller ej, vil samtlige sådanne muligheder være kontrolleret af Betingelserne, medmindre de specifikt viger for Promotionsspecifikke regler. Som en betingelse for at modtage Virtuel Valuta eller andre præmier eller priser for deltagelse i sådanne Promotioner, kan det endvidere være nødvendigt, at du giver supplerende informationer, underskriver en frigørelse eller giver tilladelse til anvendelse af visse biografiske eller andre informationer om dig i Kabams marketingsmaterialer. Bemærk venligst, at din deltagelse, såfremt en tredjepart administrerer Promotionen, vil være omfattet af supplerende vilkår og betingelser, og at du specifikt skal læse en sådan tredjeparts regler, betingelser for levering af tjenesteydelser og dennes bestemmelser om privatlivets fred, inden du deltager. Du accepterer, at Kabam er ikke ansvarlig for sådanne tredjeparters salgsfremmende foranstaltninger
 • Adgang til materialer. Adgang til Websiderne eller Materialerne fra områder, hvor deres indhold er ulovlige, er forbudt. De, der vælger at opnå adgang til eller anvende Websiderne eller Materialerne fra steder uden for USA, gør dette på eget initiativ og er ansvarlige for iagttagelse af samtlige lokale regler, herunder, uden begrænsning, regler om internettet, data, e-mail eller privatliv. Du indvilliger i at overholde samtlige gældende love vedrørende overførsel af tekniske data eksporteret fra USA eller det land, hvori du er bosat. Brugere, der besøger Websiderne eller Tredjepartsplatformene fra lande uden for USA, skal acceptere at indordne sig under samtlige lokale regler vedrørende onlineadfærd og acceptable indhold.
 • Krænkelse af ophavsret. Amerikansk og udenlandsk ophavsretlige love, såsom Digital Millennium Copyright Act fra 1998 ("DMCA") giver indehavere af ophavsret, der mener, at materialet, der vises på internettet, krænker deres rettigheder i henhold til den pågældende lov om ophavsret, regresret. Hvis du i god tro mener, at materialer hosted af Kabam krænker din ophavsret (for eksempel, materialer, der er posted af en burger i ét af vore Fora), kan du (eller din agent) sende os en anmodning om at fjerne dette materiale eller om at blokere adgangen hertil. Se venligst nedenstående krav og specifikke instruktioner for indsendelse af en underretning til Kabam. Hvis du mener, at dit ophavsretligt beskyttede arbejde er blevet kopieret og posted på siden på en måde, der krænker ophavsretten, kontakt da venligst Kabams DMCA Agent med følgende informationer (kontakt venligst din advokat for bedre at forstå dine rettigheder og forpligtelser i henhold til § 512(c) i den amerikanske lov om ophavsret og andre love):
  • Rimeligt fyldestgørende detaljer til at gøre det muligt for os at identificere det arbejde, du mener, der er krænket, eller hvis der er tale om mere arbejde, der påstås krænket, en repræsentativ fortegnelse over sådant arbejde (for eksempel: titel, ophavsmand, et hvilket som helst registrerings- eller sporingsnummer, URL);
  • Rimeligt fyldestgørende detaljer til at gøre det muligt for os at identificere og lokalisere, der materiale, der påstås krænket, (for eksempel et link til den side, der indeholder materialet);
  • Dine kontaktinformationer, således at vi kan kontakte dig (for eksempel din adresse, dit telefonnummer, din e-mailadresse);
  • En erklæring om, at du i god tro mener, at anvendelsen af materialet, der er identificeret i ovenstående underafsnit, ikke er tilladt af indehaveren af ophavsretten, denne agent eller ved lov;
  • En skriftlig erklæring, under strafansvar for falsk erklæring, om, at informationerne i underretningen er korrekte, og at du er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af den eneret, der påstås krænket.
  • Din fysiske eller elektroniske underskrift.

Send og venligst denne skriftlige underretning til vores nedenstående agent:
DMCA Agent
Kabam, Inc.
575 Market Street, Suite 2450
San Francisco, CA 94105, USA.
E-mail: privacypolicy[at]Kabam.com
19       Kontraanmeldelse. Hvis materiale, du har posted på Siden, er taget ned, kan du indsende en kontraanmeldelse, der indeholder følgende oplysninger:

  • Identifikation af det materiale, de er fjernet, eller hvortil adgang er deaktiveret, og placering, hvor materialet fremkom, før det blev fjernet eller deaktiveret;
  • En erklæring, under strafansvar for falsk erklæring, om, at du i god tro mener, at materialet er fjernet eller deaktiveret som følge af en fejltagelse eller fejlidentifikation af det pågældende materiale;
  • Dit navn, din adresse og telefonnummer;
  • En erklæring om, at du accepterer den føderale distriktsdomstol for den retskreds, hvori din adresse er, eller hvis din adresse er uden for USA, enhver retskreds, hvori Kabam kan findes, og at du vil acceptere procesdomicil for den person, der har indsendt en underretning i henhold til § (c)(1)(C) i DMCA (eller gældende lov), som generelt beskrevet ovenfor;
  • Din fysiske eller elektroniske underskrift.

Send venligst denne skriftlige underretning til vores udpegede agent:
DMCA Agent
Kabam, Inc.
575 Market Street, Suite 2450
San Francisco, CA 94105, USA.
E-mail: support[at]Kabam.com
Enhver person, der bevidst materielt med urette påstår, at dette materiale eller aktiviteten er krænkende, eller at materialet eller aktiviteten er fjernet eller deaktiveret ved en fejl, kan ifalde ansvar i henhold til gældende lov. Bemærk venligst, at vi håndhæver en politik med lukning af konti for gentagne krænkere. En gentagen krænker kan indbefatte enhver burger, der har foretaget to eller flere postings, for hvilke vi modtager en underretning om krænkelse i henhold til denne DMCA –underretning og Nedtagningsproceduren.
Underretninger og kontraunderretninger skal overholde de på tidspunktet gældende krav pålagt af gældende lov, og DMCA i USA; se http://www.copyright.gov for detaljer. I USA skal underretninger og kontraunderretninger med hensyn til Websiderne skal sendes til Kabams DMCA Agent for underretning om påstået krænkelse af ophavsret: DMCA Agent, Kabam, Inc., 575 Market Street, Suite 2450, San Francisco, CA 94105, USA, eller ved at fremsende en anmodning her privacypolicy@kabam.com. (med emnelinjen "DMCA Communication (fra TOS)").
Kabams DMCA Agent for Underretning om påstået krænkelse af ophavsret bør kun kontaktes vedrørende de formål, de er anført i dette afsnit. SAMTLIGE ANDRE FORESPØRGSLER RETTET TIL KABAMS DMCA AGENT VIL IKKE BLIVE BESVARET. MISBRUG AF DMCA KAN INDEBÆRE ERSTATNINGSANSVAR.
20  Tilbud fra tredjepart. Websiderne kan indbefatte links til andre Websider eller tjenesteydelser (herunder annoncer og betalingsudbydere) alene som en bekvemmelighed for dig ("Linkede sider"). Inklusion af enhver Linked side indebærer ikke validering fra Kabams side af en tredjepart, tredjeparts Websider eller en association med operatørerne af sådanne Linkede sider. Du er ansvarlig for gennemgang og respekt af erklæringer om privatliv og betingelser for levering af tjenesteydelser/anvendelse posted hos en hvilken som helst tredjepart eller på Linkede sider. Indholdet på Linkede sider er uden for Kabams kontrol. Kabam tilvejebringer ikke og validerer ikke sådanne Linkede sider eller de informationer, materialer, produkter eller tjenesteydelser, der findes på eller er tilgængelige via Linkede sider. Kabam er heller ikke ansvarlig, hvis den Linkede side ikke fungerer korrekt. Kabam stiller endvidere ingen udtrykkelig eller implicit garanti med hensyn til informationer, materiale, produkter, eller tjenesteydelser, der findes på eller er tilgængelig via Linkede sider. Adgang til og anvendelse af Linkede sider, herunder informationer, materiale, produkter, og tjenesteydelser på Linkede sider, eller der er tilgængelig via Linkede sider, sker alene på din risiko, og du anerkender og accepterer, at Kabam hverken er direkte eller indirekte ansvarlig for tab eller skade, der er forårsaget af eller kan påstås forårsaget af din anvendelse af enhver eller i forbindelse med transaktioner med en hvilken som helst Linked Side eller som følge af forekomsten af annoncører på websiderne, eller som er tilgængelige via en hvilken som helst Tredjepartsplatform. Din korrespondance eller forretningstransaktioner med, eller deltagelse i promotioner fra, annoncører fundet på eller via Websiderne sker alene mellem dig og en sådan annoncør. Enhver transaktion med tredjeparter, såsom annoncører, der er inkluderet i Websiderne eller via en hvilken som helst Tredjepartsplatform eller deltagelse i Promotioner, der involverer levering af og betaling for varer og tjenesteydelser, eller andre vilkår, betingelser, garantier eller repræsentationer forbundet med sådanne tredjeparter, sker alene mellem dig og den pågældende tredjepart. Kabam er hverken ansvarlig for eller hæfter for en hvilken som helst del af sådanne transaktioner eller Promotioner.
21  Ansvarsfraskrivelse. WEBSIDERNE OG MATERIALERNE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ETHVERT PRODUKT ELLER ENHVER TJENESTEYDELSE, DER ER OPNÅET ELLER TILGÆNGELIG VIA WEBSIDERNE ELLER EN HVILKEN SOM HELST TREDJEPARTSPLATFORM, LEVERES "SOM DE ER" OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG EKSLICIT ELLER IMPLICIT. SÅ VIDT DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER KABAM OG KABAMS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, LICENSGIVERE, LEVERANDØRER, ANNONCØRER, SPONSORER OG AGENTER, ENHVER GARANTI, DET VÆRE SIG EKSPLICIT ELLER IMPLICIT, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, IMPLICITTE GARANTIER FOR ADKOMST, IKKE-KRÆNKELSE, PRÆCISION, OMSÆTTELIGHED OG EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL, OG ENHVER GARANTI, DER KAN OPSTÅ I FORBINDELSE MED HÅNDTERING, YDEEVNE ELLER HANDELSPRAKSIS. KABAM OG KABAMS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, LICENSGIVERE, LEVERANDØRER, ANNONCØRER, SPONSORER OG AGENTER GARANTERER IKKE, AT DIN ANVENDELSE AF WEBSIDERNE ELLER MATERIALERNE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ETHVERT PRODUKT ELLER ENHVER TJENESTEYDELSE, DER ER TILGÆNGELIG VIA WEBSIDERNE, ELLER ENHVER TREDJEPARTSPLATFORM, IKKE VIL BLIVE AFBRUDT, FEJLFRIE ELELR SIKRE, AT FEJL VIL BLIVE KORRIGERET, ELLER AT WEBSIDERNE ELLER MATERIALERNE (ELLER EN HVILKEN SOM HELST DEL DERAF HERUNDER TJENESTEYDELSER), INDLÆG, DEN ELLER DE SERVERE, HVORPÅ WEBSIDERNE ELLER TJENESTEYDELSERNE HOSTES, ELLER ET HVILKET SOM HELST PRODUKT ELLER EN HVILKEN SOM HELST TJENESTEYDELSE, DER ER TILGÆNGELIG PÅ WEBSIDERNE ELLER PÅ ENHVER TREDJEPARTSPLATFORM, ER FRI FOR VIRA ELLER ANDRE SKADELIGE BESTANDDELE. INGEN MENING, INTET RÅD ELLER INGEN ERKLÆRING FRA KABAM ELLER SELSKABETS AFFILIEREDE VIRKSOMHEDER, LICENSGIVERE, LEVERANDØRER, ANNONCØRER, SPONSORER, AGENTER, MEDLEMMER ELLER BESØGENDE, UANSET OM DET ER PÅ WEBSIDERNE, I MATERIALERNE, PÅ TREDJEPARTSPLATFORME ELLER PÅ ANDEN MÅDE, SKAL DANNE GRUNDLAG FOR EN GARANTI. DIN ANVENDELSE AF WEBSIDERNE OG MATERIALERNE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ET HVILKET SOM HELST PRODUKT ELLER EN HVILKEN SOM HELST TJENESTEYDELSE TILVEJEBRAGT VIA WEBSIDERNE ELLER PÅ EN HVILKEN SOM HELST TREDJEPARTSPLATFORM, SKER HELT OG HOLDENT FOR DIN EGEN RISIKO.
22  BEGRÆNSNING AF ANSVAR. HVERKEN KABAM ELLER NOGEN AF VORE DATTERSELSKABER, TILKNYTTEDE ENHEDER, LICENSGIVERE, LEVERANDØRER, ANNONCØRER ELLER SPONSORER, ELLER VORE ELLER DERES DIREKTØRER, FUNKTIONÆRER, ANSATTE, KONSULENTER, AGENTER ELLER ANDRE REPRÆSENTANTER, ER ANSVARLIGE ELLER HÆFTER FOR NOGEN INDIREKTE, HÆNDELIG, FØLGESKADE, SÆRLIGE, EKSEMPLARISK, PUNITIVE ELLER ANDRE SKADER (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, SKADER FOR TABT OMSÆTNING, TAB AFDATA ELLER MISTET FORTJENESTE), I HENHOLD TIL EN HVILKEN SOM HELST KONTRAKT, FORSØMMELSE, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDEN TEORI, DER UDSPRINGER AF ELLER PÅ NOGEN SOM HELST MÅDE ER RELATERET TIL WEBSIDERNE OG/ELLER MATERIALER, HERUNDER ETHVERT MATERIALE, DER ER TILGÆNGELIGT VIA EN HVILKEN SOM HELST TREDJEPARTSPLATFORM, INDLÆG, ENHVER LINKED WEBSIDE ELLER ENHVER LOV, PRODUKT ELLER TJENESTEYDELSE, DER ER KØBT, TILGÆNGELIG ELLER KAN ANVENDES VIA WEBSIDERNE ELLER EN HVILKEN SOM HELST TREDJEPARTSPLATFORM. DIN ENESTE MULIGHED FOR AT RÅDE BOD PÅ UTILFREDSHED MED WEBSIDERNE, MATERIALER, HERUNDER ET HVILKET SOM HELST PRODUKT ELLER EN HVILKEN SOM HELST TJENESTEYDELSE, DER ER TILGÆNGELIG PÅ WEBSIDERNE ELLER VIA EN HVILKEN SOM HELST TREDJEPARTSPLATFORM, INDLÆG ELLER ENHVER LINKED WEBSIDE ER AT OPHØRE MED AT ANVENDE WEBSIDERNE, MATERIALERNE, INDLÆGGENE, PRODUKTERNE, TJENESTEYDELSERNE ELLER DE LINKEDE WEBSIDER, ALT EFTER TILFÆLDET. DET ENESTE OG EKSKLUSIVE MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR FOR KABAM FOR SAMTLIGE SKADER, TAB OG ÅRSAGER TIL SØGSMÅL, UANSET OM DET ER ANSVAR I KONTRAKTFORHOLD, UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, FORSØMMELSE) ELLER PÅ ANDEN MÅDE, VIL VÆRE DET TOTALE BELØB, SOM DU HAR BETALT TIL KABAM I DE FOREGÅENDE TOLV (12) MÅNEDER, I GIVET FALD, FOR AT OPNÅ ADGANG TIL ELLER ANVENDE WEBSIDERNE ELLER TJENESTEYDELSERNE. DA NOGLE STATER ELLER JURISDIKTIONER IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER, FINDER OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING MÅSKE IKKE ANVENDELSE FOR DIG. INGEN KOMMUNIKATION AF NOGEN ART MELLEM DIG OG KABAM ELLER EN REPRÆSENTANT FOR KABAM UDGØR ET AFKALD PÅ BEGRÆNSNING AF ANSVAR ELLER SKABER SUPPLERENDE GARANTI, DER IKKE ER UDTRYKKELIGT ANFØRT I BETINGELSERNE. FLERE KRAV VIL IKKE ØGE DEN PENGEMÆSSIGE ØVRE SKADESGRÆNSE, DER ER ANFØRT HERI. DU ACCEPTERER, AT SKADESUDELUKKELSE I DISSE BETINGELSER FOR LEVERING AF TJENESTEYDELSER SKAL FINDE ANVENDELSE, SELV OM ENHVER AFHJÆLPNING FORFEJLER DENS EGENTLIGE FORMÅL.
23  Unøjagtigheder. Der er mulighed for, at Websiderne, Materialerne, herunder enhver Tjenesteydelse tilvejebragt på en hvilken som helst Tredjepartsplatform, eller et Indlæg kan indeholde unøjagtigheder eller fejl, eller informationer eller materialer, der krænker Betingelserne. Det er endvidere mulighed for, at uautoriserede ændringer kan være foretaget af tredjeparter på Websiderne eller Materialerne, herunder enhver Tjenesteydelse, der er tilgængelig på en hvilken som helst Tredjepartsplatform. Selvom Kabam forsøger at sikre integriteten af websiderne og materialerne, herunder Tjenesteydelserne på Tredjepartsplatforme, kan vi ikke garantere, at Websiderne eller Materialerne er komplette eller korrekte. Såfremt der opstår en situation, hvor Websidernes eller Materialernes fuldstændighed eller korrekthed drages i tvivl, bedes der indsendt en anmodning her privacypolicy@kabam.com (med emnelinjen "Unøjagtigheder i Websider eller på Tredjeparts platform betegnet") med, om muligt, en beskrivelse af det materiale, der skal kontrolleres, og placeringen (URL), hvor sådant materiale kan findes på websiderne eller Tredjeparts platform ved oprettelsen, såvel som fyldestgørende informationer til at gøre det muligt for os at kontakte dig. Vi vil forsøge at behandle dine bekymringer så hurtigt, som det med rimelighed er praktisk muligt. For krænkelse af påstande om ophavsret, se ovenstående afsnit "Krænkelse af ophavsret"
24  Systemnedbrud. Kabam planlægger periodisk nedetider for systemet for Websiderne og Tjenesteydelserne med henblik på vedligehold og andre formål. Der kan endvidere forekomme ikke-planlagte nedetider for systemet. Du accepterer, at Kabam ikke er ansvarlig og ikke hæfter for: (a) Websidernes eller Tjenesteydelsernes manglende tilgængelighed, herunder de, der er tilgængelige på Tredjepartsplatforme; (b) ethvert tab af materialer, data, transaktioner eller andre informationer eller materialer forårsaget af sådanne nedetider for systemet; (c) den resulterende forsinkelse, fejllevering eller ikke-levering af data, transaktioner eller andre informationer eller materialer forårsaget af sådanne nedetider for systemet; eller (d) enhver nedetid forårsaget af tredjeparter, herunder uden begrænsning, ethvert selskab eller enhver server, der hoster Websiderne eller Tjenesteydelserne, enhver udbyder af internettjenester, enhver Tredjepartsplatform eller enhver internetfacilitet og netværk.
25  Erstatning. Du indvilliger i at yde erstatning til, forsvare og holde Kabam, Kabams funktionærer, direktører, partners, ansatte, konsulenter og agenter skadeløse i forhold til en hvilken som helst tredjeparts krav, ansvar, skader, tab, omkostninger, udgifter, gebyrer (herunder rimelige advokathonorarer og omkostninger til retssager), som sådanne parter kan pålægges som følge af eller i forbindelse med (a) enhver påstand om, at ethvert Indlæg eller andre informationer, som du poster, sender til os eller Websiderne eller via en Tredjepartsplatform, krænker eller på anden måde overtræder en hvilken som helst tredjeparts ophavsret, varemærke, forretningshemmelighed eller intellektuel ejendomsret eller en hvilken som helst anden rettighed; (b) din krænkelse eller overtrædelse (herunder ved anvendelse af dit brugernavn eller din Konto, uanset om det er dig eller eje) af Betingelserne, herunder Standarderne eller enhver gældende lov eller bestemmelser; (c) din adgang til og anvendelse af Websiderne, Materialerne, herunder enhver Tjenesteydelse, der er tilgængelig på Tredjepartsplatforme, eller Indlæg; (d) enhver virus, trojanske heste, orme, tidsbomber, cancelbots, spyware eller andre tilsvarende, skadelige programmeringsrutiner, der postes, indsendes eller transmitteres af dig til Websiderne, i Tjenesteydelserne, eller på en hvilken som helst Tredjepartsplatform; og/eller (e) ethvert krav, som én af dine postings, Brugerideer eller Indlæg forårsagede skade for en tredjepart, herunder uden begrænsning, ærekrænkelse, bagvaskelse, tab af eller skade på omdømme eller en hvilken som helst anden skade.
26  Meddelelse til californiske (amerikanske) brugere. I henhold til § 1780.3 i den californiske civile retsplejelov har brugere af californiske websider ret til følgende specifikke meddelelse om forbrugerrettigheder: Den californiske klageafdeling for forbrugeranliggender, Complaint Assistance Unit, kan kontaktes skriftligt på adressen 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California, 95814, USA eller telefonisk på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210,
27  Forældelsesfrist. Ethvert krav eller søgsmål, der udspringer af eller i forbindelse med anvendelse af Websiderne, Materialerne, herunder enhver Tjenesteydelse eller information, der er tilgængelig via Tredjepartsplatforme eller Betingelserne, skal indgives senest 1 år efter kravet eller årsagen opstod uanset modstridende frister eller lov. Såfremt et sådant krav eller søgsmål ikke indbringes inden 1 år, er kravet eller søgsmålet forældet.
28  Ændringer af disse Betingelser for levering af tjenesteydelser. Kabam har indsat ikrafttrædelsesdatoen for disse Betingelser for levering af tjenesteydelser både på den første og sidste side i dette dokument. Kabam forbeholder sig ret til at ændre Betingelserne til enhver tid. Kabam skal imidlertid forinden underrette dig om enhver ændring, der træder i kraft, såsom ved opslag af en underretning på websiderne eller via e-mail. Hvis du fortsat går ind på og/eller anvender Websiderne eller Materialerne, herunder en hvilken som helst af Tjenesteydelserne, der er tilgængelige via en hvilken som helst Tredjepartsplatform, efter at ændringerne er trådt i kraft, vil en sådan adgang og/eller anvendelse blive betragtet som accept af og indvilligelse i at iagttage og være bundet af de ændrede Betingelser. De ændrede Betingelser erstatter alle tidligere underretninger eller erklæringer vedrørende websiderne og materialerne. Vi opfordrer dig derfor til at se disse Betingelser, hver gang du går ind på eller anvender Websiderne eller Materialerne, og vi anbefaler, at du udskriver en kopi heraf til eget brug. Efter anmodning fra vores side indvilliger du i at acceptere eller underskrive en ikke-elektronisk version af disse Betingelser for levering af tjenesteydelser og enhver anden politik eller aftale, der er anført i eller tilgængelig på eller via Websiderne eller en hvilken som helst Tredjepartsplatform.
29  Mobile Betingelser. Websiderne og materialerne, herunder uden begrænsning enhver Tjenesteydelse, der er tilgængelig via Tredjepartsplatforme, kan indbefatte versioner beregnet til mobilt indhold, der kan ses på mobile enheder ("Mobil Side"). For at anvende den Mobile side skal du have en trådløs mobil enhed med tovejskommunikation og trådløs service (med SMS-kapacitet) via en deltagende mobiltjenesteudbyder. Du accepterer, at du er eneansvarlig for samtlige besked- og datagebyrer, som du pålægges fra din mobiltjenesteudbyder for din anvendelse af det Mobile Site. Disse gebyrer kan indbefatte standard og premium SMS-gebyrer og kan være enkeltstående gebyrer eller tilbagevendende gebyrer. Samtlige gebyrer faktureres af og skal betales til din mobiltjenesteudbyder. Kontakt venligst din mobiltjenesteudbyder for takster og nærmere oplysninger. Kabam er ikke ansvarlig for forsinkelser i modtagelse af SMS-beskeder, da leveringen er underlagt overførslen fra din netværksoperatør. Data indhentet fra dig i forbindelse med denne SMS service kan indbefatte dit mobiltelefonnummer, navnet på din carrier og dine meddelelsers dato, tidspunkt og indhold.
30  Meddelelse. Medmindre andet er udtrykkeligt anført, vil offentlige underretninger forkyndt for Kabams nationale registrerede agent eller til den e-mailadresse, du anfører til Kabam under registreringen. Meddelelsen vil blive anset for givet 24 timer efter afsendelse af e-mailen, medmindre den afsendende part underrettes om, at e-mailadressen er ugyldig. Vi kan som et alternativ give dig en offentlig meddelelse via mail til en postadresse, hvis du har oplyst denne ved din registrering til Tjenesteydelserne eller Websiderne. I så fald vil meddelelsen blive anset for givet tre dage efter afsendelsesdatoen.
31  Afkald. Undladelse fra Kabams side af at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i Betingelserne er ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Afkald på en bestemmelse i Betingelserne vil kun træde i kraft, hvis afkaldet er skriftligt og underskrevet af Kabam.
32  Gældende lovgivning/jurisdiktion. Vilkårene er underlagt og fortolkes efter lovgivningen i staten Californien, USA, uden hensyntagen til de principper for lovkonflikter, der ville o hvis  lovgivningen implementeres i en anden jurisdiktion, og skal anses for at være foretaget af og accepteret i staten Californien. Enhver tvist mellem dig og Kabam vedrørende Websiden eller Tjenesteydelserne, der involverer et krav på mindre end 5000 USD, skal alene løses ved bindende voldgift uden fremmøde. En part, der begærer voldgift, skal anlægge sagen ved at indgive en anmodning om voldgift til American Arbitration Association (AAA). Voldgiftsagen skal underlægges AAA Commercial Arbitration Rules, Consumer Due Process Protocol og Supplementary Procedures for Resolution of Consumer-Related Disputes. Du og Kabam er endvidere enige om, at følgende regler skal finde anvendelse for voldgiftssagen: (a) voldgiften skal gennemføres, efter den parts valg, der ønsker voldgift, telefonisk, online, eller kun baseret på skriftlige indlæg; (b) voldgiften skal ikke indebære parternes eller vidners personlige fremmøde, medmindre parterne er blevet enige om andet; og (c) enhver kendelse afsagt af voldgiftsmanden kan indbringes for en ret med kompetent jurisdiktion. I forbindelse med en tvist mellem dig og Kabam vedrørende Websiden eller for tjenesteydelser, der involverer et krav på over 5000 USD, er alene de føderale og statslige domstole i Santa Clara County, Californien, kompetente. Du anerkender hermed sådanne domstoles personlige og eksklusive jurisdiktion med henblik på afvikling af sådanne søgsmål. 
33  Uadskillelighed. Hvis en bestemmelse i Betingelserne viser sig at være lovstridig, ugyldig eller af enhver årsag ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse betragtes som adskilt fra Betingelserne og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelse af resterende bestemmelser
34  Tildeling. Betingelserne og enhver relateret rettighed og licens tildelt i forbindelse hermed, kan ikke overføres eller tildeles tredjemand af dig uden Kabams skriftlige samtykke, men kan frit tildeles af Kabam uden begrænsning.
35  Den fulde aftale. Dette er den fulde aftale mellem dig og Kabam vedrørende dette emne og den gælder forud for enhver anden tidligere eller samtidig skreven eller mundtlig aftale mellem os med hensyn til dette emne.
36  Diverse. Intet agentur, partnerskab, jointventure, ansat-arbejdsgiver- eller franchisegiver-franchisetagerforhold er tilsigtet eller oprettet med Betingelserne. Enhver overskrift, afsnits- eller kapiteloverskrift, der er indeholdt heri, er kun indsat af bekvemmeligheds hensyn og definerer eller forklarer på ingen måde et afsnit eller en bestemmelse deri. Kabams opfyldelse af Betingelserne er underlagt eksisterende love og retslige procedurer, og intet indeholdt i Betingelserne er en undtagelse af Kabams ret til at opfylde statslige, retlige og anmodninger eller krav fra lovhåndhævende myndigheder vedrørende din anvendelse af Websiderne, Tjenesteydelser, herunder uden begrænsning, de der er tilgængelige via Tredjepartsplatforme, og enhver information givet til eller indsamlet af Kabam med hensyn til sådan eller sådanne anvendelser. En trykt version af Betingelserne og af enhver underretning, der gives i elektronisk form, skal kunne antages til behandling i retslige eller administrative sager baseret på eller vedrørende Betingelserne i samme udstrækning og omfattet af samme betingelser som andre forretningsdokumenter og registreringer, der er oprindeligt genereret og bevaret i trykt i form. Parterne er enige om, at al korrespondance vedrørende Betingelserne skal foreligge skriftligt på engelsk. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende disse Betingelser for levering af tjenesteydelser, bedes du venligst kontakte os via vores webside på www.kabam.com eller på:
Kabam, Inc.

Attn: Spørgsmål om Betingelser for levering af tjenesteydelser
575 Market Street, Suite 2450
San Francisco, CA 94105, USA


Tilbage til toppen